Missa Chrismatis

Děkujeme všem ministrantům za účast na Missa Chrismatis. Děkujeme také kněžím a vedoucím ministrantů, kteří ministranty povzbudili k účasti.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.