AMR

Zkratka AMR je složena ze tří slov: Arcidiecézní ministrantská rada

Organizační struktura:
Předseda: P. Jiří Kupka
Ostatní členové: P. Ryszard Turko, P. Karel Hořák, P. Martin Vévoda, P. Vilém Pavlíček, Vlastimil Šindler, Václav Škvařil, jáhen Jan Berka, Jiří Šůstek, Jakub Zelina, Aleš Holeček, Petr Pochylý, Václav Pochylý, Michael Pochylý, Filip Hochmann, Josef Kvapilík, Karel Bačík

                        Naše logo:                                                   Náš patron:

Činnost AMR

AMR se věnuje ministrantům v olomoucké arcidiecézi. Modlí se za ně, připravuje pro ně jednorázové akce, jako například ministrantské poutě (v roce 2012 na Velehradě, v roce 2014 v Kroměříži), florbalové turnaje aj. Dále se snaží věnovat ministrantům soustavně. Pro starší ministranty funguje ministrantský kurz jménem MiniFor (Ministrantská Formace).

Comments are closed.