Materiály pro ministrantské schůzky

Na této stránce budou po jednotlivých lekcích postupně přibývat metodiky určené pro ministrantské schůzky. Pracovně jim říkáme „instantní ministrantské schůzky“, protože je stačí jenom stáhnout a přidat vedoucího a ministranty. Materiály každé lekce by ovšem stačily na mnoho hodin a dalece přesahují schopnosti ministrantů udržet pozornost. Pro vedoucího schůzky slouží jako nabídka. Kněz či jiný vedoucí si z materiálů vybere ty části, které považuje za přiměřené vzledem k cílové skupině a jejímu věkovému složení.

Metodiky byly vytvořeny jako odpověď na dlouhodobý požadavek kněží o materiály pro ministranty. Nikdo není vázán se podle nich řídit. Doporučuje se brát témata podle jejich číselného pořadí. Autor také doporučuje začít s tím na počátku školního roku (za zpoždění se omlouváme). Každá lekce nabízí krátký příběh nebo zamyšlení, centrální výkladovou část a různé testy, doplňovačky nebo aktivity zaměřené na Písmo svaté.

1. lekce – Ministrant a modlitba (stáhnout Word) (stáhnout PDF)

2. lekce – Patroni ministrantů (stáhnout Word) (stáhnout PDF)

3. lekce – Naši národní světci (stáhnout Word) (stáhnout PDF)

Výše zveřejněné materiály jsou částečně kompilátem citátů a parafrází z již dříve vyšlých publikací pro ministranty, z dalších knih, z internetu a z toho, čemu se v kněžském semináři přezdívá „dědictví otců“, tedy množství textových dokumentů, jejichž autory se již zřejmě nikdy nepodaří dohledat, o jejich zdrojích nemluvě. Není možné v metodikách stále uvádět všechny zdroje. Vzhledem k nekomerčnímu a neakademickému určení materiálů to ani nepovažujeme za nutné. Pokud by přesto kdokoli rozpoznal v těchto materiálech pasáž, na kterou má autorská práva, může žádat o její stažení jakož i o doplnění jména autora či zdroje prostřednictvím členů Arcidiecézní Ministrantské Rady.

Touto cestou chceme zvláště poděkovat nakladatelství Matice cyrilometodějská, s. r. o., za bezplatné poskytnutí obsahu ročenek Pueri Domini, dále jáhnu Josefu Janštovi za vstřícné poskytnutí materiálů, které pro ministranty vytvořil, a v neposlední řadě i pracovníkům Konferencie biskupov Slovenska zodpovědným za pastoraci ministrantů, kteří nám poskytli inspiraci, materiály a hlavně ono „know how“.

Comments are closed.