Naši patroni

Sv. Tarsicius

Byl to římský školák a křesťan. Ten se dozvěděl o skupině římských křesťanů, uvězněných pro víru. Byli odsouzeni k smrti a před svou popravou chtěli naposledy přijmout Ježíše v eucharistii. Podařilo se jim poslat tajnou zprávu biskupovi. Ten se obával, že kněz nebo jáhen, kterého by vyslal, by mohl být také zatčen římskými vojáky a popraven. V tom vstoupil Tarsicius a řekl: ”Otče, pošli mne, jsem ještě malý, mne nebude vůbec nikdo podezřívat. Já určitě proklouznu!” Biskup zvážil jeho slova. Rozhodl se svěřit mu malý sáček obsahující Nejsvětější svátost, požehnal mu a vyslal ho za svými bratry do vězení. Všechno probíhalo hladce, až skoro u cíle své cesty ho přepadla tlupa neurvalých výrostků. Jeden z nich uviděl, že Tarsicius něco drží v ruce. Když se posměšně vyptával, co to má, dostal odpověď: ”Nic, co by se tě týkalo!” ”Vsaď se, že je to jedno z křesťanských tajemství. Dej to sem!” Hoši začali Tarsicia mlátit. Ani se moc nebránil, protože chránil Nejsvětější svátost. Čím pevněji držel sáček, tím více hoši zuřili a mlátili. Najednou se objevil voják na koni a darebáci se rozutekli. Tarsicius byl hodně domlácen. Teprve když poznal, že legionář je také křesťan, předal mu sáček i poslání a zemřel. Tarsicius je znázorňován v říze, nebo jako akolyta, s palmou, hostii a kameny. Někdy bylo zobrazováno i jeho mučednictví ukamenováním.

Sv. Václav

Byl vnukem Bořivoje a Ludmily. Ta jako matka jeho otce Vratislava I. mu pro život dala cennější výbavu než jeho vlastní, Drahomíra. Naučila ho křesťanským zásadám, ctnostem, základům moudrosti i rozvaze. Václav dospěl v panovníka, který ochránil český národ před podmaněním od nepřátel, usiloval o mravní i kulturní povznesení Čech a dal důkaz naší rovnocennosti s ostatními zeměmi Evropy. Mezi jeho významné ctnosti patřila silná vůle, hluboká zbožnost a mírumilovnost. Svým příkladem vedl lid z vlivů pohanství ke křesťanskému životu. Zaplatil za to životem u dveří kostela ve Staré Boleslavi a stal se hlavním patronem naší země. Mnich Kristián o něm napsal: „Byl dokonalý ve víře, neboť všem chudým činil dobře, nahé odíval a hladové sytil. Měl rád chudé i bohaté, služebníkům Božím přisluhoval a zdobil mnohé kostely.“

 

Comments are closed.