AMR

Zkratka AMR je složena ze tří slov: Arcidiecézní ministrantská rada

Organizační struktura AMR:

Předseda: P. Jiří Kupka

Členové: P. Ryszard Turko, P. Jan Berka, P. Martin Rumíšek, P. Jiří Šůstek, jáhen Václav Škvařil, Filip Hochman (bohoslovec), Josef Kvapilík (bohoslovec), Aleš Holeček, Jakub Zelina, Petr Pochylý, Václav Pochylý, Michael Pochylý, Karel Bačík, Radim Kadlec, Matěj Maděra, Petr Steinbauer

Externí členové: P. Martin Vévoda, P. Karel Hořák, Vlastimil Šindler

                         Náš znak:                                                          Náš patron:

Činnost AMR

AMR se věnuje ministrantům v olomoucké arcidiecézi. Modlí se za ně, připravuje pro ně jednorázové akce, jako například ministrantské poutě (v roce 2012 na Velehradě, v roce 2014 v Kroměříži, v roce 2017 v Uherském Brodě), florbalové turnaje aj. Dále se snaží věnovat ministrantům soustavně. Pro starší ministranty funguje ministrantský kurz jménem MiniFor (Ministrantská Formace).

Comments are closed.