Jeho Svatost papež František o dnešním poledni (13. května 2022) jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem Mons. Jana Graubnera, doposavad arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského.

Mons. Jan Graubner bude uveden na svatovojtěšský arcibiskupský stolec v Praze v sobotu 2. července 2022, v dopoledních hodinách, při slavné mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Tímto dnem se také fakticky ujme úřadu 37. arcibiskupa pražského a 25. primase českého. Arcibiskup Jan Graubner se dnešním dnem stává administrátorem olomoucké arcidiecéze až do převzetí kanonického vedení pražské arcidiecéze. Pokračuje rovněž ve službě předsedy České biskupské konference.

(převzato z webových stránek Arcibiskupství olomouckého)