Nabízíme vám dvě možnosti, jak se podívat na fotografie z akcí, které pořádá či pomáhá organizovat spolek MINISTRANTI ADO z. s., případně z událostí, na kterých byli ve větší míře přítomni ministranti naší arcidiecéze.

Mnoho významných akcí v naší arcidiecézi dokumentují profesionální fotografové ze spolku Člověk a víra. Fotografie z těchto událostí, které byly pořádány přímo pro ministranty (ministrantské poutě, florbalové turnaje a další) nebo se jich ministranti zúčastnili ve větším počtu (vybrané slavnosti v katedrále sv. Václava v Olomouci), jsou k dispozici na webových stránkách projektu Člověk a víra. Na vybrané galerie odkazujeme níže.

Fotografie z našich vybraných akcí (MiniFor a další) či míst (Ministrantská fara), které většinou dokumentujeme sami, včetně galerií ke článkům, zveřejňujeme v internetové galerii Zonerama (odkaz níže).