Ilustrační obrázek

Psal se srpen roku 2015. Na čtyřicet ministrantů olomoucké arcidiecéze vyrazilo společně s kněžími, bohoslovci a členy Arcidiecézní ministrantské rady na pouť po stopách dona Bosca do prosluněné Itálie. Týdenní putování bylo završením celoroční ministrantské soutěže ke dvoustému výročí narození významného otce a učitele mládeže. Ministranti z řad nejúspěšnějších soutěžících tak mohli prožít nezapomenutelný čas nejen na místech spjatých se životem zakladatele salesiánského řádu.

Netradiční pouť se uskutečnila ve dnech 22. až 29. srpna 2015 a zúčastnili se jí ministranti ze všech koutů olomoucké arcidiecéze. Vyhrát účast na pouti nebylo snadné. Jednou z podmínek bylo co nejlepší umístění v soutěži Po stopách dona Boska, kterou o rok dříve (v září roku 2014), vyhlásil otec arcibiskup Jan Graubner na Arcidiecézní ministrantské pouti v Kroměříži. Během školního roku 2014/2015 se ministranti poctivě seznamovali se životem svatého Jana Bosca. Každé dva týdny odpovídali na sérii záludných otázek k tématům probíraným na ministrantských schůzkách. Účast na ministrantských setkáních během roku byla dalším z nezbytných předpokladů k výhře v soutěži. Poslední podmínkou nebylo nic menšího než pravidelné ministrování na mších svatých.

Vzhůru do Itálie!

První zastávkou poutního autobusu byla malá italská vesnička Svatý Martin v Jižním Tyrolsku. Ve vesnici se nachází český poutní dům Velehrad, který poskytl výpravě potřebné zázemí, včetně kaple ke slavení liturgie. Čas strávený v Alpách byl skvělou příležitostí k dobytí některé z okolních hor. Jeden den proto ministranti věnovali výšlapu na vrchol Hörneckele, tyčící se do výšky 2127 m. n. m.

Další zastávkou bylo Colle don Bosco – poutní místo, kde se sv. Jan Bosco narodil a žil jako malý chlapec. Poutníci zde měli na pár dnů základnu v jednom z poutních domů. Toto krásné místo, vzdálené asi 30 km od Turína, přímo vybízelo k meditaci o životní cestě oblíbeného světce.

Po stopách dona Bosca

Právě návštěva města Turín a všech míst, zásadně spojených s působením dona Bosca, byla jedním z vrcholů celé pouti. Hlavním cílem bylo samozřejmě Valdocco – rozlehlý komplex oratoře, kde vzniklo celé salesiánské dílo. Tamější prostory jsou dodnes jedním z hlavních center salesiánského řádu. Nechyběla prohlídka míst, kde svatý Jan pracoval, bydlel nebo se modlil ani návštěva impozantní baziliky Panny Marie Pomocnice Křesťanů, ve které je světec pohřben. Ministranti si prošli také historické jádro města a nevynechali ani katedrálu sv. Jana Křtitele, kde je uloženo slavné Turínské plátno.

Poutníci samozřejmě navštívili všechna důležitá místa v Colle don Bosco, například rodný dům světce, kde je v současnosti muzeum i nedalekou baziliku svatého Jana Bosca. Nedaleko jeho rodiště se nachází vesnice Castelnuovo Don Bosco (dříve Mondonio), kde pobýval a zemřel sv. Dominik Savio, jeden z žáků Dona Bosca. Také tam se ministranti podívali.

Návštěvou Turína putování neskončilo

Třetí zastávkou v závěru společného putování bylo město Forlì. Ministranti tam přebývali v komunitním centru jedné z farností. Odtud společně vyrazili na návštěvu městského státu San Marino, koupali se v moři ve známém italském letovisku Rimini a celou pouť zakončili poslední večer mimořádným gurmánským zážitkem v originální italské pizzerii.

Společné putování po Itálii okořenily mimo jiné zážitky z oblasti sportu. Během návštěvy Turína se ministranti podívali na stadion fotbalového klubu Juventus Turín a po cestě do Forlì strávili několik hodin v muzeu Ferrari v Marenellu.

Duchovní rozměr pouti

Díky přítomnosti pěti kněží, kteří se stali průvodci a organizátory celé pouti, mohli účastníci každý den slavit mši svatou, vyslechnout slůvko na den, modlit se růženec, účastnit se animovaných modliteb nebo přijmout svátost smíření. Nevšedním zážitkem a duchovní posilou byly zvláště mše svaté a modlitby na stejných místech, kde před dvěma staletími sloužil samotný don Bosco.

Dle reakcí samotných účastníků, ale i jejich rodičů se pouť po stopách dona Bosca opravdu vydařila. Návštěva těchto mimořádných míst nezapadla mezi mnohými prázdninovými zážitky a pro ministranty se stala povzbuzením do další ministrantské služby i osobního prožívání víry.

O dalších soutěžích a celoročních hrách pro ministranty se dozvíte na stránce Celoroční hry. Více fotografií z pouti naleznete v naší galerii Zonerama.