Pokyny pro kněze a vedoucí

Ke staženi: Kompletní pokyny pro kněze a vedoucí ministrantů

Co je k dispozici na webu:

 1. Materiály ke schůzkám (16 schůzek)
 2. Úvod ke hře Rytíř Kristův
 3. Hrací karta Rytíře Kristova
 4. Rytířské šestnáctero
 5. Základní znalosti ministranta-Rytíře Kristova

Materiály slouží jako pomůcka pro vedení ministrantských schůzek. Materiál ke schůzce obsahuje modlitbu, životopis světce, předsevzetí pro ministranty, úkol pro ministranty, aktivitu, téma k liturgické formaci a hru. Předpokládáme, že vedoucí si vybere z materiálu to, co se bude hodit pro jeho konkrétní situaci.

Hra Rytíř Kristův

 • Nabízíme tyto materiály ke hře
  • Úvod ke hře Rytíř Kristův
   • zde naleznete motivační úvod, informace k rytířství, možnost vytvořit vlastní rytířský erb na zahájení hry
  • Hrací karta Rytíře Kristova
   • Každý ministrant dostane tuto kartu, kterou si bude vyplňovat, podle účasti na mši svaté či ministrantské schůzce. Pravidla vyplňování si určí kněží či vedoucí sami.
  • Rytířské šestnáctero
   • 16 zásad správného rytíře Kristova, je dobré dát ministrantům na začátku a postupně se k tomu vracet, či na schůzkách probírat.
  • Základní znalosti Rytíře Kristova
   • Slouží jako doplněk k ministrantským schůzkám
 • Ministranti mohou získat v průběhu hry tyto 3 hodnosti:
  • Bronzový rytíř
  • Stříbrný rytíř
  • Zlatý rytíř
 • Titul bronzového rytíře náleží tomu ministrantovi, který absolvoval alespoň 5 schůzek s tématikou Rytíře Kristova a prokázal znalosti, které se dozvěděl, popř. za účast na pobožnosti, pohřbu aj.
 • Titul stříbrného rytíře náleží tomu ministrantovi, který absolvoval alespoň 10 schůzek s tématikou Rytíře Kristova a prokázal znalosti, které se dozvěděl, popř. za účast na pobožnosti, pohřbu aj.
 • Titul zlatého rytíře náleží tomu ministrantovy, který absolvoval alespoň 14 schůzek s tématikou Rytíře Kristova a prokázal znalosti, které se dozvěděl, popř. za účast na pobožnosti, pohřbu aj.
 • Kněží nebo vedoucí ministrantů zašlou mailem /kupka.jiri@ado.cz/ jména vítězů titulu zlatého rytíře za svou farnost nejpozději do pondělí 7. září 2020. Poté obdrží informace o průběhu setkání vítězů titulu zlatého rytíře v pondělí 28. září 2020 v Olomouci.
 • Kněz nebo vedoucí si sám zvolí formu a způsob přezkoušení ministrantů.
  • Může se jednat o formu testu, zkoušky, hry, praktických dovedností… Ministranti by měly ukázat, že si ze schůzek něco dobrého odnesli. Ať už znalosti o světci, znalost rytířských ctností, praktické dovednosti.  Kněží také mohou využít hrací kartu Rytíře Kristova, která ukáže, jak často chodí ministranti do služby u oltáře.
 • Ministranti dostanou bronzový, stříbrný list rytíře nebo zlatý odznak na znamení své hodnosti.  
 • Bronzové a stříbrné tituly budou formou pamětního listu: „List pro bronzového rytíře“ a „List pro stříbrného rytíře“. Objednávejte nejlépe hromadně za svou farnost na adrese kupka.jiri@ado.cz, v objednávce uveďte: příjmení a jméno rytíře – ministranta, farnost a druh listů /bronzový či stříbrný/, které si objednáváte.
 • Kněží /po obdržení listů poštou/ sami předají hodnosti bronzového a stříbrného rytíře Kristova podle vlastního uvážení při mši svaté nebo při min. schůzce.
 • Odznak a hodnost zlatého rytíře bude předán 28. září 2020 v Olomouci.
 • V případě jakýkoliv dotazů se obracejte na berka.jan@ado.cz nebo volejte na 731 965 271

Comments are closed.