Na tři sta ministrantů, jejich vedoucí, rodiče či kněží ze všech koutů olomoucké arcidiecéze. Ti všichni našli v sobotu 4. září cestu do Choliny nedaleko Olomouce, kde se odehrálo Setkání ministrantů olomoucké arcidiecéze k roku svatého Josefa. Setkání se uskutečnilo jako náhrada za zrušenou ministrantskou pouť.

Celodenní program začal průvodem všech ministrantů do místního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Právě tam začala o půl desáté slavnostní mše svatá, které předsedal arcibiskup Jan Graubner. Po mši svaté byl zahájen bohatý program. Mladší ministranti, rozdělení do menších skupin, vyrazili na různá stanoviště, která se inspirovala vlastnostmi svatého Josefa, podle zamyšlení papeže Františka.

Na jednotlivých stanovištích se ministranti mohli zamyslet nad konkrétní vlastností světce a jak ji aplikovat do svého života nebo ministrantské služby. Následně plnili rozličné úkoly či aktivity. Ministranti mohli navštívit například sportovní stanoviště, kde byly k vidění také tři putovní poháry k blížícímu se svatováclavskému Ministrantskému florbalovému turnaji. Další stanoviště si připravili také skauti, bohoslovci nebo zástupci kroměřížské Střední odborné školy sv. Jana Boska.

Nejvíce „živo“ bylo u vojáků

Asi největším lákadlem však bylo stanoviště Armády České republiky. Vojáci přivezli velké množství techniky, včetně tří vozidel, takže byli po celý den doslova v obležení všech účastníků setkání. Starší ministranti měli částečně odlišný program. Místo odpoledního putování po stanovištích si mohli poslechnout dvě zajímavé přednášky. První z nich, o duchovní hudbě, si připravil P. Pavel Šupol, duchovní správce farnosti Otrokovice a bývalý vicerektor kněžského semináře. Druhou promluvu o duchovní životě měl P. Petr Vrbacký, spirituál olomouckého Teologického konviktu.

Součástí dne byl také bohatý duchovní program. Kromě dopolední mše svaté probíhala v kostele po celé odpoledne adorace. V Cholinském chrámu také sobotní setkání skončilo závěrečnou mariánskou pobožností. Do přípravy a průběhu setkání se významným způsobem zapojili také absolventi kurzu MiniFor z minulých let. Ti se v Cholině setkali již o den dříve a pomohli s finálními přípravami.

Setkání v Cholině bylo po dlouhé době první větší akcí pro ministranty naší arcidiecéze. Další zajímavou událostí bude Ministrantský florbalový turnaj o Svatováclavský pohár, který se uskuteční 28. září v Olomouci. Více informací o turnaji naleznete na této stránce. Přihlašování je možné do 22. září.

Oficiální fotografie ze setkání naleznete na těchto odkazech: Fotogalerie 1 (Josef Polehňa), Fotogalerie 2 (Milan Ryšavý, Člověk a víra).