Po nucené roční pandemické přestávce se 28. září uskutečnil již devátý ročník ministrantského florbalového turnaje o Svatováclavský pohár. V den slavnosti sv. Václava dorazilo do Olomouce více než 180 ministrantů ze 24 týmů z celé arcidiecéze.

Zahájení turnaje proběhlo již tradičně při dopolední slavnostní mši svaté v olomoucké katedrále. V závěru bohoslužby pronesl otec arcibiskup Jan Graubner modlitbu za zdárný průběh turnaje a popřál ministrantům mnoho sportovních zážitků.

Všechny zápasy se letos poprvé odehrály pod jednou střechou ve Sportovní hale Univerzity Palackého. Ministranti tam měli zajištěn veškerý komfort včetně stravování, odpadly tak náročné přesuny po městě známé z minulých let.

Účastníci i organizátoři z řad spolku MINISTRANTI ADO z. s. si pochvalovali vynikající přátelskou atmosféru. Halou se neslo vzájemné fandění a povzbuzování hrajících týmů. Také rozhodčí chválili přátelské chování hráčů, zdravou soutěživost a hru v duchu fair play.

Turnaj se letos odehrál ve dvou kategoriích – nejstarší (14-20 let) a střední (13-10 let). Vítězem nejstarší kategorie se stali ministranti z farnosti Náměšť na Hané. První místo ve střední kategorii obsadil tým Kaštani z farnosti Cholina. Podrobnější výsledky naleznete v sekci Síň slávy.

Závěrečným překvapením celého dne bylo exhibiční utkání vítězů nejstarší kategorie z Náměště na Hané proti studentům olomouckého Teologického konviktu (jedná se o přípravný ročník před vstupem do kněžského semináře). Napínavý zápas nakonec skončil těsným vítězstvím ve prospěch studentů TK.  

Děkujeme všem ministrantům za jejich účast a rodičům, kněžím či vedoucím ministrantů za doprovod sportovců a jejich celoroční podporu. Jubilejní desátý ročník turnaje o Svatováclavský pohár se uskuteční ve středu 28. září 2022.

Bohatou fotogalerii z turnaje naleznete na webovém portálu Člověk a víra. Autorem fotografií je Josef Polehňa.