Historicky první setkání kurzu MiniMiniFor proběhlo o předposledním říjnovém víkendu na Ministrantské faře v Náměšti na Hané. Pilotní víkendovky se zúčastnilo téměř dvacet ministrantů převážně z děkanátu Uherský Brod.

Nápad na uspořádaní kurzu pro mladší ministranty od osmi do třinácti let vznikl díky zájmu ze strany ministrantů, jejich rodičů i kněží. Program vychází z osvědčeného jednoletého kurzu MiniFor pro starší ministranty, který jsme přizpůsobili nižšímu věku účastníků.

Ministranti si během víkendu užili spoustu her a zábavy, ale nechyběl ani prostor věnovaný získávání nových znalostí nebo procvičování ministrantských dovedností. Samozřejmostí byla pravidelná modlitba i účast na mši svaté. Součástí víkendu bylo také duchovní téma. Ministranti si společně s knězem a vedoucími povídali o svátosti smíření.

Program z velké části připravili takzvaní eMko animátoři. Jedná se o úspěšné absolventy kurzu MiniFor z předcházejících let, z nichž někteří už studují na vysokých školách. Přesto se rádi jako vedoucí zapojují do výchovy nové generace ministrantů v naší arcidiecézi.

První víkend kurzu byl zároveň testem, zda můžeme tento typ akce na Ministrantské faře pořádat a jaký o ni bude zájem. Dle ohlasů byli velmi spokojeni nejen samotní účastníci a jejich rodiče, ale i vedoucí kurzu z řad eMko animátorů. Rádi bychom proto v příštím roce uspořádali další podobné víkendy. První z nich plánujeme na březen příštího roku primárně pro účastníky prvního víkendu (děkanát Uherský Brod). Podzimní termín pak nabídneme pro nové ministranty z jiného děkanátu.

Více informací ke kurzu MiniMiniFor naleznete v sekci Naše akce.