Přelom ledna a února je tradičně časem, kdy v olomoucké arcidiecézi každoročně vychází leták s akcemi pro ministranty na následující měsíce. Ten letos poprvé vydává spolek MINISTRANTI ADO z. s. Letošní rok bude, podobně jako minulý, poznamenán pandemií koronaviru. Ačkoliv situace v prvních lednových týdnech nebyla příznivá, věříme, že se v následujících měsících zlepší. Všechny plánované akce proběhnou pouze v případě příznivé epidemiologické situace. Z nabitého programu vybíráme některé z akcí, které se letos v naší arcidiecézi uskuteční.

Bezesporu největší událostí letošního roku bude Arcidiecézní ministrantská pouť, která se uskuteční v sobotu 4. září v Olomouci. V minulém roce jsme si připomněli 400. výročí od mučednické smrti sv. Jana Sarkandera a právě tento světec nás bude bude celým setkáním provázet. Pouť se měla původně konat v září minulého roku, vzhledem k tehdejší situaci to však nebylo možné. Ministranti se mohou těšit na společnou mši svatou a odpoledne plné her a dobrodružství na zajímavých stanovištích v samotném centru Olomouce. Bližší informace k pouti a přihlašování bude k dispozici na této stránce.

Mladší ministranty čekají oblíbené akce i jedna novinka

Každoročním lákadlem bývá CROSS FORCE, vojenský víkend pro ministranty, který letos vychází na druhý červnový víkend (11. – 13. června). Místem konání bude jako obvykle táborové středisko Archa Rajnochovice. Ministranti se mohou těšit na víkend plný napětí, dobrodružství a zábavy, ale také příležitostí, jak prohloubit svoji víru a vztah s Bohem.

Velkou novinkou letošního roku je víkendové setkání MiniMinifor. Akce, která je částečně inspirována kurzem MiniFor, je určena pro ministranty od 8 do 13 let. Účastníky čeká nabitý víkendový program plný her, při kterém si zároveň procvičí ministrantské dovednosti. Víkendové setkání připravují eMkoAnimátoři. Jedná se o absolventy kurzu MiniFor, tedy starší ministranty z různých koutů naší arcidiecéze.

V první polovině července proběhne na Arše v Rajnochovicích čtrnáctidenní Ministrantský tábor, který je určen pro kluky od druhé do osmé třídy. Přihlašování bude spuštěno na začátku března. Pro (lehce) starší ministranty (od 4. třídy) se v druhé půlce července uskuteční tradiční Ministrantský putovní tábor. Letos se účastníci podívají na Šumavu – do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě a okolí.

Na své si přijdou také starší ministranti

Během prázdnin bude zahájen další ročník kurzu MiniFor (2021/2022). Jednoletý kurz se skládá z letního týdenního kurzu (11. – 16. července) a pěti víkendů během školního roku (první víkend se uskuteční v termínu 3. – 5. září). Přihlašování bude spuštěno 1. března na této stránce a potrvá do 25. dubna 2021.

Po třech letech se opět uskuteční Setkání absolventů kurzu MiniFor a starších ministrantů nad 14 let. Potkáme se v sobotu 12. června na Ministrantské faře v Náměšti na Hané.

Pro mladé muže (nejen ministranty) od 17 let připravují během roku několik akcí také bohoslovci v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. V adventní době je to víkendová duchovní obnova pod názvem VIR a na začátku srpna pětidenní duchovní cvičení VIA.

Všichni ministranti jsou zváni na florbalový turnaj a do katedrály

V den slavnosti sv. Václava (28. září) se v Olomouci uskuteční tradiční Ministrantský florbalový turnaj o Svatováclavský pohár. Kvůli velkému zájmu hrajeme ve třech věkových kategoriích! Přihlašování bude možné v průběhu léta.

Všechny ministranty srdečně zveme také na vybrané slavnosti do katedrály sv. Václava v Olomouci. Jedná se například o Missa Chrismatis na Zelený čtvrtek nebo červnová svěcení jáhnů a kněží.

Bližší informace k výše uvedeným akcím naleznete v příslušných sekcích na našich webových stránkách. Nezapomeňte sledovat také náš Facebook. Leták ve formátu PDF je k dispozici v sekci Ke stažení.

Služba a příprava akcí pro ministranty olomoucké arcidiecéze se neobejde bez pomoci druhých. Pokud s naší činností souzníte a přejete si její další rozvoj, můžete nám v tom pomoci. Více informací naleznete na stránce Jak nás podpořit. Děkujeme!

Informace ke konání akcí vzhledem k epidemiologické situaci

Všechny akce, plánované na letošní rok, se uskuteční pouze v případě příznivé epidemiologické situace. Pro aktuální informace sledujte prosím naše webové stránky. Děkujeme za pochopení!