Ministrantská pouť 2017

Letošní ministrantská pouť se uskutečnila

v sobotu 9. 9. 2017 v Uherském Brodě!

Fotogalerie:

http://galerie.clovekavira.cz

rajce.idnes.cz

Videa:

www.youtube.com


Plakátek ke stažení: Plakátek 2017

 


Všem kněžím, jáhnům a jejich ministrantům z olomoucké arcidiecéze.

 Organizační pokyny k ministrantské pouti

Prosíme děkanáty, aby si zvolily jednoho kněze, který by zorganizoval účast ministrantů na připravované ministrantské pouti. Bylo by dobré, aby jednotlivý děkanát vypravil pro zájemce autobus.Další možností je spojit tuto pouť s opravdovým putováním pěšky nebo na kole aj.

Důležité informace:

1.       Příjezd a parkování

Příjezd do 9.00. Při příjezdu do Uherského Brodu budou pořadatelé viditelně označeni. Každé vozidlo obdrží od pořadatele parkovací lístek a následně pořadatelé navedou autobusy a osobní vozidla na parkoviště. Dbejte pokynů pořadatelů!

2.       Registrace

Po příjezdu se odeberte k registraci, která bude na nádvoří u vchodu do klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na registraci se skupinky zaregistrují a zaplatí účastnický poplatek 40 Kč/os.

3.       Mše ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie na Masarykově náměstí

Převlékat se budeme po registraci v areálu kláštera. Všichni vytvoříme průvod. V 10.00 začne mše svatá. Po mši svaté bude následovat krátký program, po němž se půjde průvodem zpět do areálu kláštera.

4.       Soutěže

Soutěže budou probíhat podle harmonogramu, který dostanou vedoucí skupinek na registraci. Na rozpisech budou mít vedoucí napsané, kdy mají jít na jaké stanoviště, kdy mají jít na oběd apod. Ukončení soutěží bude v 15.30.

5.       Závěr pouti

V 16.00 začne krátká adorace se svátostným požehnáním v klášterním kostele. Po adoraci odjezd zpět do farností.

 

Pokyny pro ministranty: S sebou si vezměte ministrantské oblečení (nutné), sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, 40 Kč, svačinku (oběd zajištěn). Ministrantský prapor farnosti nebo děkanátu vezměte také s sebou.

Pokyny pro kněze: S sebou si vezměte albu a štolu bílé barvy. Místo pro převlečení bude v prostorách kláštera (místo bude viditelně označeno, dbejte pokynů pořadatelů), oběd je zajištěn.

Organizace pouti je finančně náročná. Budeme vděční za jakoukoliv finanční podporu této pouti a jiných akcí pro ministranty naší arcidiecéze. Přispět bude možno na pouti v místě registrace, na informacích nebo u stánku AMR. Děkujeme.

Ministrantskou pouť pořádá Arcidiecézní ministrantská rada (AMR) ve spolupráci s dalšími subjekty (viz plakátek).

Comments are closed.