Ministrantský turnaj -výsledky

V den svátku sv. Václava – patrona olomoucké arcidiecéze, katedrály, ale i ministrantů, se uskutečnil v Olomouci již osmý ročník ministrantského florbalového turnaje „O svatováclavský pohár“. Celkem se do moravské metropole sjelo více než 160 ministrantů, kteří vytvořili 21 tým.
Ministranti se setkali na mši svaté v olomoucké katedrále, kterou celebroval Mons. Jan Graubner. Tento den se určitě vybaví všem ministrantům, kdykoli budou opět v naší katedrále a pohlédnou na nový obraz Panny Marie Lidické, který v presbytáři otec arcibiskup na závěr mše svaté požehnal.
Po zazpívání Svatováclavského chorálu odešli sportovci do kněžského semináře na oběd. Po obědě následovalo rozřazení do skupin a rozchod na sportoviště. Turnaj se odehrával na dvou místech. Pro nejmladší hráče bylo připraveno hřiště přímo v budově kněžského semináře. Dvě starší kategorie soutěžily ve Sportovní hale Univerzity Palackého.

Atmosféra byla vynikající, mezi týmy nevládla nepřátelská rivalita, ale jen kamarádská touha po vítězství. Proto neustával v tělocvičnách hluk od vzájemného povzbuzování se. Jako pomocník při chystání této akce můžu říct, že jsem byl velmi spokojen s chováním a disciplínou našich ministrantů. To se ostatně odráží i na faktu, že se během turnaje nikomu nestal vážnější úraz.

Na závěr chci pogratulovat vítězům:

nejmladší kategorie (6-9 let) – Kroměříž – Sv. Mořic

střední kategorie – Uherské Hradiště

nejstarší kategorie – Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Bohu díky za naše ministranty, za ty, kteří se jim věnují a za všechny rodiče, kteří své kluky k této službě vedou!

Ondra Cáb, Strážnice

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.