Spolek MINISTRANTI ADO z. s. připravuje pro ministranty olomoucké arcidiecéze celoroční hry, které mají ministranty motivovat ke službě a pomoci jim získat nové znalosti a dovednosti. V přípravě her navazujeme na činnost bývalé Arcidiecézní ministrantské rady, která v minulosti nabídla ministrantům několik podobných her.

Rozlišujeme celoroční hry docházkové a formační. Níže nabízíme krátké anotace vybraných her, které jsme doposud ministrantům nabídli.

Docházkové hry

Podstatou docházkových her je bodování účasti na ministrantských schůzkách, mších svatých, případně dalších vybraných obřadech. Ministranti vybarvují (podle předem dohodnutých podmínek) mapu, která se na konci daného období vyhodnotí. Příkladem mohou být docházkové hry Narnia nebo Misionář dneška.

Formační hry

Formační hry jsou více komplexnější. Téma provází ministranty po celý rok nejen při bodování. Na schůzkách během roku jsou probírána předem připravená témata, ministranti se dozvídají nové informace související s tematikou celoroční hry. Příkladem z nedávné doby je hra Rytíř Kristův (probíhala ve školním roce 2019/2020).

Jedná se o celoroční docházkovou hru na motivy prvního dílu známé série od spisovatele C. S. Lewise. Ministranti svou účastí na mších svatých, ministrantských schůzkách i dalších obřadech postupně vybarvují určitý počet políček na mapě a tím získávají území Narnie zpět od nadvlády Bílé čarodějnice a její zimy.

Další informace: Hra byla představena ve školním roce 2016/2017. Autorem hry je Aleš Holeček.

Celoroční docházková hra do zákristie volně navázala na Arcidiecézní ministrantskou pouť v Uherském Brodě v roce 2017. Má účel nejen motivační, ale i misijní. Na mapě lze nalézt krátkou modlitbu, kterou se ministranti mají pomodlit po každé mši svaté při vybarvování políček (modlitba se vztahuje na lidi, žijící v oblasti, kterou daná políčka představují).

Další informace: Hra byla představena ve školním roce 2017/2018. Autorem hry je Aleš Holeček.

Celoroční formační hra Rytíř Kristův má za cíl představit ministrantskou službu jako službu rytíře. Správný rytíř se hrdě se hlásí ke svému pánu (Kristu), dokáže svědomitě plnit své povinnosti, má znalosti nutné pro službu a žije podle rytířských ctností (odvaha, trpělivost, spravedlnost a další).  Na tyto motivy je pro ministranty připraveno celkem 16 témat na ministrantské schůzky.

Každý materiál obsahuje modlitbu, životopis světce na kterém je představena konkrétní rytířská ctnost, předsevzetí a úkol pro ministranty, aktivitu, téma k liturgické formaci a hru. Materiály slouží jako pomůcka pro vedení ministrantských schůzek. Vedoucí schůzky si vybere z materiálu ty části, které využije pro konkrétní situaci.

Pro ministranty a vedoucí jsou k dispozici další materiály pro hladký průběh hry (hrací karty, návody na vytvoření erbu, rytířské šestnáctero a další). Nejúspěšnější ministranti mohou na konci roku získat titul bronzového, stříbrného či zlatého rytíře.

Další informace: Hra byla představena ve školním roce 2019/2020. Nejúspěšnější rytíři byli oceněni (a odměny rozeslány) na podzim 2020.

Víte, že…?

Víte, že se v minulosti uskutečnily pro ministranty naší arcidiecéze také dvě mimořádné celoroční soutěže? Ve školním roce 2014/2015 připravila skupina kněží olomoucké arcidiecéze ve spolupráci s Arcidiecézní ministrantskou radou celoroční hru „Po stopách dona Boska,“ ve školním roce 2018/2019 probíhala v naší arcidiecézi soutěž „Mise cti.“

Celoroční soutěž Po stopách dona Boska provázela ministranty olomoucké arcidiecéze ve školním roce 2014/2015. Na rok 2015 totiž připadlo výročí 200 let od narození známého italského světce. Soutěž slavnostně zahájil arcibiskup Jan Graubner v září roku 2014 na Arcidiecézní ministrantské pouti v Kroměříži.

Po celý školní rok se ministranti na schůzkách dozvídali informace o životě svatého Jana Boska. Každé dva týdny pak mohli odpovídat na otázky, které reflektovaly právě probíraná témata ze života světce. Pro úspěch v soutěži bylo nejen nutné zodpovědět správně co nejvíce otázek, ale také navštěvovat pravidelně ministrantské schůzka a samozřejmě chodit ministrovat.

Hlavní cenou pro nejúspěšnější soutěžící starší kategorie byla týdenní pouť po stopách dona Boska do italského Turína a okolí. Mladší výherci strávili za odměnu dobrodružný víkend se salesiány v Domově Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.

Další informace: Vyhlášení vítězů proběhlo na kněžském svěcení v olomoucké katedrále sv. Václava v červnu 2015. Na organizaci soutěže (včetně přípravy výukových materiálů) se podílela skupina kněží olomoucké arcidiecéze.

Životní příběh amerického vojenského kaplana s českými kořeny P. Emila Josefa Kapauna se stal tématem další soutěže pro ministranty, která v naší arcidiecézi proběhla ve školním roce 2018/2019.

Během školního roku se ministranti zamýšleli nejen nad zajímavým příběhem P. Emila (který by vydal na celovečerní film), ale i nad službou ministranta či správným životem křesťana. Podmínkou k úspěchu v soutěži byla samozřejmě služba u oltáře a účast na ministrantských schůzkách během celého roku.

Zajímavostí je jistě fakt, že díky jeho odvaze a nasazení pro druhé, za které nakonec zaplatil životem, byl otec Kapaun posmrtně vyznamenán nejvyšším americkým vojenským vyznamenáním a v posledních letech probíhá jeho kanonizační proces.

Hlavní výhrou byla možnost účasti na vojenském víkendu CROSS FORCE konaném každoročně na Arše v Rajnochovicích.