Tato stránka slouží zájemcům o přihlášení do nového ročníku kurzu MiniFor (školní rok 2022/2023).

Aktuální informace

Spustili jsme přihlašování na speciální víkendové setkání kurzu MiniFor. Více informací níže.

Víkendový kurz MiniFor

Základní informace o víkendovém kurzu | 25. – 27. 11. 2022

Termín: 25. – 27. listopadu 2022
Místo setkání: Ministrantská fara v Náměšti na Hané
Cena za víkend: 500 Kč

Na co se těšit? Na nové kamarády, bohatý program v podobě her, zajímavých témat z oblasti liturgie, svátostí a duchovního života. Víkendové setkání je určeno pro vedoucí ministrantů a starší ministranty nad 14 let. Těšíme se na vás!

Kurz MiniFor

Základní informace o kurzu | ročník 2022/2023.

Termíny:
– letní týdenní kurz (10. – 15. 7. 2022)
– pět víkendů během školního roku (první víkend 2. – 4. 9. 2022)

Místo setkání: Ministrantská fara v Náměšti na Hané (pokud není upřesněno jinak)
Cena kurzu: 1100 Kč (letní kurz) + 500 Kč (za každý víkend)

Kurz je určen pro vedoucí ministrantů a starší ministranty nad 14 let. Kapacita omezena na 15 účastníků!

Informace k letnímu kurzu zašleme přihlášeným účastníkům v druhé polovině června.