Tato stránka slouží zájemcům o přihlášení do nového ročníku kurzu MiniFor (školní rok 2021/2022).

Aktuální informace

Přihlašování na kurz (ročník 2021/2022) bylo ukončeno.

Kurz MiniFor

Základní informace o kurzu | ročník 2021/2022.

Termíny: letní týdenní kurz (11. – 16. 7. 2021), 5 víkendů během školního roku (první víkend 3. – 5. 9. 2021)
Místo setkání: Ministrantská fara v Náměšti na Hané (pokud není upřesněno jinak)
Cena kurzu: 1000 Kč (letní kurz) + 300 Kč (za každý víkend)

Zbývá několik posledních volných míst! Nový ročník kurzu bude zcela určitě otevřen. Informace k letnímu kurzu zašleme přihlášeným účastníkům v druhé polovině června.

Pokyny k přihlašování

Zájemci o kurz nejprve vyplní online formulář, poté jim bude zaslána přihláška, kterou je nutné vytisknout, nechat potvrdit duchovním správcem a zaslat na adresu, která je v přihlášce uvedena.

Bližší informace ohledně kurzu obdrží přihlášení účastníci během měsíce května. Je důležité vyhradit si již nyní ve vašem kalendáři termín letního soustředění a prvního zářijového víkendu.

Vaše dotazy ke kurzu i přihlašování rádi zodpovíme na e-mailu minifor@ministranti.info