Tato stránka slouží zájemcům o přihlášení do nového ročníku kurzu MiniFor (školní rok 2022/2023).

Aktuální informace

Spustili jsme přihlašování na speciální víkendové setkání kurzu MiniFor. Více informací níže.

Víkendový kurz MiniFor

Základní informace o víkendovém kurzu | 21. – 23. dubna 2023

Termín: 21. – 23. dubna 2023
Místo setkání: Ministrantská fara v Náměšti na Hané
Cena za víkend: 550 Kč

Na co se těšit? Na nové kamarády, bohatý program v podobě her, zajímavých témat z oblasti liturgie, svátostí a duchovního života. Víkendové setkání je určeno pro vedoucí ministrantů a starší ministranty nad 14 let. Těšíme se na vás! Přihlášení na víkend není podmíněno účastí na přechozích víkendových setkáních v tomto školním roce!