Tato stránka slouží zájemcům o přihlášení do nového ročníku kurzu MiniFor (školní rok 2021/2022).

Aktuální informace

Přihlašování na kurz (ročník 2021/2022) bude spuštěno na této stránce 15. března 2021.