Na této stránce jsou k dispozici informace pro účastníky letošních víkendovek MiniMiniFor (2022).

Aktuální informace

Přihlašování na první víkend kurzu MiniMiniFor ve školním roce 2022/2023 probíhá pomocí formuláře, který naleznete na stránce níže. Přihlašování bylo prodloužeo středy 19. října (do 20 hodin)!

MINIMINIFOR ŘÍJEN 2022

Základní informace o víkendovém setkání.

Termín konání: 21. – 23. října 2022 (pátek – neděle)
Příjezd: v pátek 21. října 2022 (nejdříve od 17 hodin)
Odjezd: v neděli 23. října 2022 (nejpozději do 16 hodin)
Místo konání: Ministrantská fara v Náměšti na Hané
Počet účastníků: 15
Věk: 8 – 12 let
Cena: 500 Kč

Informace ke konání víkendů

Protože je o účast na víkendech velký zájem, rozhodli jsme se organizovat víkendy vždy pro jednotlivé děkanáty olomoucké arcidiecéze, aby se dostalo na co nejvíce zájemců. První víkend kurzu MiniMiniFor ve školním roce 2022/2023 je primárně určen pro ministranty z děkanátů Konice a Prostějov, ale hlásit se mohou také ministranti z jiných děkanátů.

Stručný harmonogram

Ministranti se mohou těšit na dobrodružný víkend plný her a příležitost, jak poznat nové kamarády, dozvědět se něco nového i prohloubit vztah s Bohem. Víkendové setkání začíná v pátek navečer (příjezd do 18 hodin) a končí v neděli odpoledne (v 15 hodin). Ministranti mají zajištěno ubytování, celodenní stravu, pitný režim, výukové materiály.

S sebou: ministrantské oblečení, spacák, karimatku, přezůvky, sportovní oděv a obuv, kartičku zdravotní pojišťovny, hygienu.

Pokyny k přihlašování

Přihlašovací formulář pro ministranty z děkanátů Konice a Prostějov otevřete po kliknutí na tento odkaz. Přihlašování je možné do středy 19. října 2022 (do 20 hodin).

Pokud nebydlíte ve farnostech na území děkanátů Konice a Prostějov, můžete využít následující formulář. Stále máme volná místa!

MINIMINIFOR BŘEZEN 2023

Základní informace o víkendovém setkání.

Termín konání: 12. – 14. května 2023 (pátek – neděle)
Příjezd: v pátek 12. května 2023 (nejdříve od 17 hodin)
Odjezd: v neděli 14. května 2023 (nejpozději do 16 hodin)
Místo konání: Ministrantská fara v Náměšti na Hané
Počet účastníků: 15
Věk: 8 – 12 let
Cena: 500 Kč

Informace ke konání víkendů

Protože je o účast na víkendech velký zájem, rozhodli jsme se organizovat víkendy vždy pro jednotlivé děkanáty olomoucké arcidiecéze, aby se dostalo na co nejvíce zájemců. Druhý víkend kurzu MiniMiniFor ve školním roce 2022/2023 je primárně určen pro ministranty z děkanátů Konice a Prostějov. Případná volná místa nabídneme také zájemcům z jiných děkanátů.

Stručný harmonogram

Ministranti se mohou těšit na dobrodružný víkend plný her a příležitost, jak poznat nové kamarády, dozvědět se něco nového i prohloubit vztah s Bohem. Víkendové setkání začíná v pátek navečer (příjezd do 18 hodin) a končí v neděli odpoledne (v 15 hodin). Ministranti mají zajištěno ubytování, celodenní stravu, pitný režim, výukové materiály.

S sebou: ministrantské oblečení, spacák, karimatku, přezůvky, sportovní oděv a obuv, kartičku zdravotní pojišťovny, hygienu.

Pokyny k přihlašování

Přihlašování bude spuštěno v prvních měsících nového roku 2023.