Na této stránce jsou k dispozici informace pro účastníky letošních víkendovek MiniMiniFor (2023).

Aktuální informace

Přihlašování na víkendy kurzu MiniMiniFor ve školním roce 2022/2023 probíhá pomocí online formuláře. Přihlašování na další víkend je možné do neděle 7. května.

MINIMINIFOR KVĚTEN 2023

Základní informace o víkendovém setkání.

Termín konání: 12. – 14. května 2023 (pátek – neděle)
Příjezd: v pátek 12. května 2023 (nejdříve od 17 hodin)
Odjezd: v neděli 14. května 2023 (nejpozději do 16 hodin)
Místo konání: Ministrantská fara v Náměšti na Hané
Počet účastníků: 15
Věk: 8 – 12 let
Cena: 550 Kč

Informace ke konání víkendů

Protože je o účast na víkendech velký zájem, rozhodli jsme se organizovat víkendy vždy pro jednotlivé děkanáty olomoucké arcidiecéze, aby se dostalo na co nejvíce zájemců. Druhý víkend kurzu MiniMiniFor ve školním roce 2022/2023 je primárně určen pro ministranty z děkanátů Konice a Prostějov. Přihlašování je možné také pro ministranty z jiných děkanátů (přednost však mají děkanáty Konice a Prostějov).

Stručný harmonogram

Ministranti se mohou těšit na dobrodružný víkend plný her a příležitost, jak poznat nové kamarády, dozvědět se něco nového i prohloubit vztah s Bohem. Víkendové setkání začíná v pátek navečer (příjezd do 18 hodin) a končí v neděli odpoledne (v 15 hodin). Ministranti mají zajištěno ubytování, celodenní stravu, pitný režim, výukové materiály.

S sebou: ministrantské oblečení, spacák, karimatku, přezůvky, sportovní oděv a obuv, kartičku zdravotní pojišťovny, hygienu.

Pokyny k přihlašování

Přihlašování na víkendy probíhá pomocí online formulářů a je možné do 7. května 2023.

Ministranti z děkanátů Konice a Prostějov, pro které je tento víkend primárně určen, se mohou hlásit přes TENTO FORMULÁŘ.

Ministranti z ostatních děkánátů se mohou hlásit pomocí následujího FORMULÁŘE PRO NÁHRADNÍKY. Nebojte se přihlásit i v případě, že nebydlíte na území děkanátů Konice a Prostějov. Většinou zbývá několik volných míst, které rádi nabídneme právě vám =)