Každé dva až tři roky pořádáme pro všechny ministranty olomoucké arcidiecéze Arcidiecézní ministrantskou pouť. Jedná se o celodenní akci, která se zpravidla koná první či druhý zářijový víkend, pokaždé na jiném místě. Jednotlivé ročníky mají vždy téma (verš z Písma, krátké heslo), které provází účastníky po celý den. Za dobu konání si poutě získaly u ministrantů velkou oblibu.

Setkání začíná většinou v dopoledních hodinách průvodem všech ministrantů a kněží do chrámu, kde se koná slavnostní mše svatá. Největší část celého dne zabere odpolední program na stanovištích. Ministranti (již během dopolední registrace) vytvoří menší skupinky a po mši se společně vydávají plnit různé úkoly a objevovat nové informace.

Podoba a obsah stanovišť se každý ročník částečně mění. V posledních letech mohli ministranti vyrazit například na stanoviště Maltézské pomoci, Charity ČR, nebo Papežských misijních děl. Vyzkoušeli si střelbu z kuše a vzduchovek, chodili na chůdách, zdolávali lanovou dráhu nebo závodili na koloběžkách. Nechyběla sportovní stanoviště, která prověřila především fyzičku, nebo naopak ta, kde bylo potřeba využít bystrost či důvtip. 

V posledních letech bývají na vlastních stanovištích pravidelně přítomni vojáci Armády České republiky s ukázkou vozového parku a další techniky, ale i policisté či hasiči. To ale není vše a stanovišť je mnohem víc! Během odpoledního programu odcházejí ministranti ve skupinkách na vydatný oběd. V průběhu dne si také mohou zakoupit drobné občerstvení nebo reklamní materiály s ministrantskou tematikou.

Velmi důležitý je duchovní rozměr pouti. Kromě mše svaté mají ministranti po celou dobu možnost přistoupit ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru. V blízkém kostele bývá většinou vystavena Nejsvětější svátost oltářní k adoraci. Společnou adorací na závěr odpoledního programu také obvykle celé setkání končí.

Více informací o předešlých ročnících ministrantských poutí naleznete na stránce Minulé ročníky.

ARCIDIECÉZNÍ MINISTRANTSKÁ POUŤ

Základní informace aneb na co (nejen) se můžete těšit:

Termín

Ministrantskou pouť pořádáme v naší arcidiecézi přibližně každé dva až tři roky, většinou se koná první či druhou zářijovou sobotu. Poslední tři poutě se konaly v letech 2012, 2014 a 2017.

Místo konání

Místem setkání bývá nejčastěji větší město či významné poutní místo na území naší arcidiecéze. Poslední tři poutě se konaly na Velehradě, v Kroměříži a v Uherském Brodě.

Duchovní program

Protože se jedná především o pouť, nechybí mše svatá, adorace a další program. Ministranti mají příležitost ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru.

Další program

Na ministranty čeká odpolední blok plný soutěží a nevšedních zážitků. Nechybí vojáci, policisté či hasiči ani jejich technika. Procvičíte si ministrantské dovednosti, vyzkoušíte střelbu z kuše či vzduchovky, možná se podíváte do kabiny kombajnu. A to není zdaleka vše!

Téma

Každá pouť má téma, které po celý den provází její účastníky. Témata bývají různá a odkazy na ně najdeme všude, ať už na některých stanovištích či v promluvě na mši svaté. V průběhu let nesly poutě témata jako „Zajedno s Kristem“ či „Ministrant, rytíř Kristův“ a další.

Stravování

Pro hladové poutníky je připraven chutný oběd. Během celého dne je zajištěn pitný režim a také prodej drobného občerstvení. Protože stráví ministranti celé odpoledne návštěvou různých stanovišť, není na škodu mít u sebe malou svačinku a pití z domu.

Nenašli jste informaci, kterou jste hledali? Napište nám!

Vaše dotazy k Arcidiecézní ministrantské pouti rádi zodpovíme na e-mailu akce@ministranti.info