V novodobé historii (tedy od počátku fungování Arcidiecézní ministrantské rady v roce 2012) se uskutečnily tři velké Arcidiecézní ministrantské poutě. První pouť se konala v roce 2012 na Velehradě, druhá se uskutečnila v roce 2014 v Kroměříži a zatím poslední pouť proběhla v Uherském Brodě v roce 2017.

Ministrantské poutě se však konaly již dříve, konkrétně od druhé poloviny devadesátých let. Na této stránce najdete přehled všech známých poutí, které se od roku 1998 uskutečnily na území naší arcidiecéze.

Dohledávání materiálů a informací o nejstarších setkáních je velmi obtížné. Pokud máte relevantní informace (fotografie, program a další) k ministrantským poutím před rokem 2012, napište nám prosím na e-mail akce@ministranti.info. Děkujeme. 

Ministrantské poutě konané v olomoucké arcidiecézi

Termín konání: 9. září 2017

Po třech letech od konání poslední akce se druhý zářijový víkend roku 2017 uskutečnila v pořadí třetí Arcidiecézní ministrantská pouť. Místem konání se stalo město Uherský Brod, heslem setkání bylo „Ministrant – misionář dneška.“

Dopolední program byl zahájen téměř kilometr dlouhým průvodem z areálu dominikánského kláštera do farního kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie, kde následovala mše svatá, které předsedal Mons. Josef Nuzík, olomoucký generální vikář.

Po mši svaté se ministranti v menších skupinkách rozutekli na stanoviště umístěná na Masarykově náměstí před farním kostelem a v klášterní zahradě. Mezi nejvíce oblíbená stanoviště patřila opět ta s Armádou České republiky, hasiči a policií. Ministranti se také mohli seznámit s činností Maltézské pomoci, Charity ČR, nebo Papežských misijních děl. Na své si přišli i milovníci sportu. Zastřílet si na bránu a vyzkoušet pozici brankáře mohli na stanovišti Orla. V klášterní zahradě na ministranty čekala další várka různých sportovních disciplín.

Velkou atrakcí byl vystavený kombajn a plno bylo také v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde po celý den probíhala adorace. Program opět přilákal pozornost občanů města i turistů, kteří byli z celé akce pozitivně překvapeni. Na závěr setkání se všichni účastníci sešli v klášterním kostele na krátkou závěrečnou adoraci. Ministrantské pouti v Uherském Brodě se zúčastnilo více než 500 ministrantů a kněží z celé arcidiecéze.