Letos o prvním zářijovém víkendu se měla v Olomouci uskutečnit čtvrtá Arcidiecézní ministrantská pouť. Vzhledem k nejistému vývoji epidemiologické situace by se pouť nemohla uskutečnit v plném rozsahu.

Z toho důvodu jsme pro ministranty připravili alternativní program. Ve stejný den (v sobotu 4. září) se uskutečnilo Setkání ministrantů olomoucké arcidiecéze k roku sv. Josefa.

Akce se odehrála nedaleko Olomouce v obci Cholina (poutní kostel s „Cholinskou Madonou“). Jednodenní setkání proběhlo v menším měřítku než tradiční pouť, z tohoto důvodu jsme přistoupili ke změně názvu akce. 

Aktuální informace

Děkujeme všem ministrantům, kněžím, rodičům a dalším návštěvníkům za účast na Setkání ministrantů olomoucké arcidiecéze ke cti sv. Josefa. Již brzy se můžete těšit na zprávu ze setkání včetně bohaté fotogalerie.

Setkání ministrantů olomoucké arcidiecéze

Základní informace o setkání

Termín: 4. září 2021 (sobota)
Místo konání: Cholina
Účastnický příspěvek: 50 Kč
S sebou: ministrantské oblečení, svačina a pití, sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, kartička zdravotní pojišťovny, respirátor/rouška

Stručný harmonogram:

V letošním roce si připomínáme výročí 150 let od prohlášení sv. Josefa patronem církve. Proto nás po celý den bude provázet postava tohoto světce.

Program začíná dopoledním příjezdem účastníků a registrací před kulturním domem (9:00 – 10:00, adresa: KD Záloženská dvorana, Cholina 227). V kulturním domě bude k dispozici šatna pro ministranty i kněze. Následuje mše svatá s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem (začátek mše v 10:30, průvod se bude řadit od 10:00 před kulturním domem).

Po skončení skončení mše svaté (cca 11:55) návrat do KD, společný oběd a následně bohatý program v rozlehlém areálu místní fary i okolí. Zakončení přibližně v 16 hodin společnou Mariánskou pobožností v kostele.

Program pro ministranty nad 14 let: po mši svaté v kostele (cca 11.55) přesun do Kulturního domu a následně na faru (místo bude označeno), kde bude probíhat zvláštní program. Starší ministranti se mohou těšit na dvě zajímavé přednášky, které si připraví P. Pavel Šupol a P. Petr Vrbacký. Mezi přednáškami bude pauza na oběd. Tento program skončí přibližně o půl čtvrté, ministranti se poté vydají do kostela na společnou Mariánskou pobožnost.

Informace pro kněze: kněží, vezměte si prosím s sebou albu a bílou štolu.