MINISTRANTI ADO Z. S.

Spolek se věnuje pastoraci ministrantů v olomoucké arcidiecézi. Navazujeme na činnost Arcidiecézní ministrantské rady, která pořádala akce pro ministranty od roku 2012. Naší snahou je poukazovat na důležitost a potřebu ministrantské služby nejen v naší arcidiecézi. V současnosti organizujeme pravidelné akce jako je kurz pro vedoucí ministrantů (MiniFor) či ministrantský florbalový turnaj a jiné.

Společně s dalšími subjekty spolupracujeme různým způsobem na množství jiných akcích určených pro ministranty. Jedná se například o tábory, jedno i vícedenní soustředění, duchovní obnovy a podobně. Takové akce se konají na různých místech naší arcidiecéze.

Od září roku 2020 provozujeme Ministrantskou faru v Náměšti na Hané, ze které bychom rádi vytvořili „středisko“ pro ministranty olomoucké arcidiecéze a pořádali tam některé naše akce.

WEBOVÉ STRÁNKY MINISTRANTI.INFO

Webové stránky ministranti.info byly založeny společně se vznikem Arcidiecézní ministrantské rady (AMR) v roce 2012 jako její hlavní komunikační kanál (nejen) s ministranty olomoucké arcidiecéze. V průběhu let web informoval především o plánovaných i proběhlých akcích pro ministranty, které pořádala jak AMR, tak další subjekty.

Správa webu přešla v létě roku 2020 pod nově založený spolek MINISTRANTI ADO z. s. I nadále máme za cíl informovat o všech důležitých akcích, které jsou pořádány pro naše diecézní ministranty. Zároveň bychom  v rámci možností rádi přinášeli ministrantům i všem věřícím relevantní informace o dění ve spolku i v naší arcidiecézi.

Za prvních osm let fungování nedostály internetové stránky výraznějších změn. Proto jsme se na podzim roku 2020 rozhodli „obléct“ web do nového hávu. Doufáme, že současná podoba webu bude pro uživatele vítanou změnou jak po stránce grafické, tak obsahové.

Chcete se o nás dozvědět více?

Klikněte na odkazy níže.