Služba a příprava akcí pro ministranty olomoucké arcidiecéze se neobejde bez pomoci druhých. Pokud s činností našeho spolku  MINISTRANTI ADO z. s. souzníte a přejete si jeho další rozvoj, můžete nám v tom pomoci. Podpořte nás modlitbou, pomozte na vybraných akcích jako dobrovolník nebo přispějte na naši činnost finančním darem. Za vaši pomoc v jakékoliv podobě předem děkujeme!

Jak nás můžete podpořit?

Budeme velmi rádi, pokud nám pomůžete některým z uvedených způsobů.

MODLITBA

Prosíme, abyste na nás mysleli ve svých modlitbách. Na všechny ministranty olomoucké arcidiecéze a také kněze, bohoslovce a další osoby, které se podílejí na činnosti pro ně.

DOBROVOLNÁ POMOC

Budeme moc rádi, pokud se do naší činnosti zapojíte jako dobrovolníci. Některé naše větší akce (ministrantská pouť a další) se bez obětavé pomoci mnoha dobrovolníků neobejdou.

FINANČNÍ POMOC

Budeme rádi také za každý váš dar. Můžete přispět jak finančně, tak vhodným hmotným darem. Finančně můžete přispět na účet 5918502349/0800.

Co všechno jsme společně dokázali

Počty účastníků na vybraných akcích od roku 2012.
1500

účastníků na třech ministrantských poutích

900

účastníků na sedmi florbalových turnajích

65

účastníků v pěti ročnících kurzu MiniFor

Chcete se o nás dozvědět více?

Klikněte na odkazy níže.