Přístav v Rajnochovicích hostil MiniFor

Ve dnech 4. – 6. 3. 2016 proběhl již třetí víkend kurzu MiniFor, který se tentokrát uskutečnil na ADCŽM Přístav v Rajnochovicích, kde se nám dostalo vřelého přijetí od zdejšího faráře Jiřího Pospíšila, kaplana Petra Káni i všech týmáků. Během dvou dnů probírali ministranti zajímavá témata. V liturgice to byly jednotlivé části mše svaté a co vše se při nich děje, v duchovním životě se zabývali zejména prožíváním mše svaté a v přednášce o vedení ministrantů diskutovali o plánování a organizaci ministrantských schůzek a o jednorázových akcích, které lze pro ministranty ve farnosti uskutečnit. Kromě těchto obvyklých přednášek jsme měli v pátek večerní adoraci v místním kostele sv. Anny a v sobotu odpoledne venkovní křížovou cestu po Rajnochovicích. Samozřejmostí byly také dvě mše svaté, na kterých si ministranti mohli prověřit nově nabité znalosti, nejen z oblasti liturgiky. Příští víkendový kurz proběhne přibližně za měsíc v Šumperku.

Logo MiniFor

Fotky z víkendu -ZDE-

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.