Závěr kalendářního roku nabízí příležitost k ohlédnutí za téměř uplynulými dvanácti měsíci. Všem návštěvníkům webových stránek proto nabízíme krátké zhodnocení uplynulého roku a zároveň přejeme vše dobré v roce novém.

Letošní rok byl opět poznamenán pandemií a různými protiepidemickými opatřeními, kvůli kterým bohužel nebylo možné některé události uspořádat. Ačkoliv se situace zpočátku roku nevyvíjela příliš dobře, podařilo se nám nakonec za spolek MINISTRANTI ADO z. s. alespoň část akcí uspořádat. Níže naleznete přehled nejvýznamnějších událostí a v některých případech také odkazy na články a bohaté fotogalerie.

Vše začalo prázdninami

Pandemická situace znemožnila konání akcí v první polovině roku. První událostí proto byl až start nového ročníku kurzu MiniFor, který začal týdenním letním soustředěním v průběhu července.

Jako náhrada za zrušenou Arcidiecézní ministrantskou pouť se o první zářijové sobotě uskutečnilo Setkání ministrantů olomoucké arcidiecéze k roku svatého Josefa v Cholině nedaleko Olomouce. Na první velkou událost pro ministranty v naší arcidiecézi od začátku pandemie si našlo cestu na tři sta ministrantů, rodičů i kněží.

Článek: Ministranti prožili setkání k roku svatého Josefa
Fotogalerie ze setkání: Fotogalerie 1 (autor Josef Polehňa), Fotogalerie 2 (autor Milan Ryšavý, Člověk a víra)

Setkání ministrantů nebylo jedinou významnou zářijovou událostí. Po roční pauze se v den státního svátku a slavnosti sv. Václava uskutečnil Ministrantský florbalový turnaj o Svatováclavský pohár. Florbalového klání se zúčastnilo 24 týmů, tedy více než 180 ministrantů a samozřejmě nechyběl doprovod z řad rodičů, vedoucích či kněží.

Článek: Ministranti se utkali o Svatováclavský pohár
Fotogalerie z turnaje: Fotogalerie 1 (autor Josef Polehňa, Člověk a víra)

Třetí významnou událostí bylo první víkendové setkání kurzu MiniMiniFor, které se uskutečnilo v druhé polovině října na Ministrantské faře v Náměšti na Hané. Historicky první víkendovka nového kurzu se vydařila, a proto bychom v příštím roce rádi uspořádali další.

Článek: Ministrantská fara hostila první MiniMiniFor

Velký kus práce se podařilo vykonat v areálu Ministrantské fary. Po rekonstrukci interiérů v roce 2020 jsme se v uplynulém roce zaměřili především na exteriér hlavní budovy a další stavby v areálu fary. Podrobnější článek o provedených pracích s bohatou fotogalerií bychom rádi zveřejnili v prvních měsících nového roku.

Leták s akcemi pro ministranty olomoucké arcidiecéze na rok 2022 zveřejníme v průběhu února následujícího roku.