Zprovoznění Ministrantské fary v Náměšti na Hané v září roku 2020 předcházelo několik měsíců intenzivních prací. Rekonstrukce vnitřních prostor fary je sice hotova, kolem však ještě zbývá spousta práce. Podívejte se, co všechno jsme už společně dokázali, jak vypadá současná situace a co plánujeme do budoucna.

Co se nám zatím povedlo

Zrekonstruovali jsme interiér Ministrantské fary i část venkovních prostor. Rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor i části venkovních objektů probíhala od února do srpna roku 2020. Ke zdárnému průběhu prací přispěli studenti Teologického konviktu v Olomouci a farníci z Náměště na Hané i blízkého okolní, bez jejichž obětavé pomoci a nasazení by dílo nemohlo být dokončeno. Co přesně jsme během půlročních prací zvládli?

Vše začalo na konci února 2020 vyklízením všech místností. Část fary byla dříve využívána jako ubytovna, část sloužila potřebám místních farních společenství. Některé nepoužívané místnosti byly plné věcí po bývalých nájemnících. Postupně jsme odhalovali nedostatky, které bylo nutné odstranit. Jednalo se například o vlhké (a někdy i plesnivějící) zdivo, padající omítku, ztrouchnivělé části podlah, nábytek napadený červotočem, nefunkční zavírání dveří nebo různé textilní materiály napadené šatním molem. Vše jsme postupně třídili, ošetřovali a ukládali na prozatímní bezpečné místo. Přes naši snahu se spoustu věcí nepodařilo zachránit. Bez větších zásahů mohla zůstat pouze střecha a plastová okna.

Do vyklizených místností nastoupil náměšťský farník pan Karel Hošek, kterému i nadále pomáhali studenti Teologického konviktu v Olomouci v čele s P. Jiřím Kupkou. Pan Hošek začal se zapravováním zdí a kompletním vymalováním všech místností. Část zdí bylo nutné kvůli poškození oškrábat až na cihly. Společně s výmalbou započala oprava všech interiérových dveří. Nejstarší dveře byly decentně přebroušeny a dostaly nový nátěr, ty později vyrobené byly vyměněny za nové.

Během těchto prací jsme objednali výrobu nových vstupních dveří a do plastových oken nové žaluzie a síťky proti hmyzu. Vysekali jsme drážky na rozvody nové elektřiny do kuchyně, kterou poté rozvedl elektrikář. Pustili jsme se do odstranění ztrouchnivělých částí podlah a připravili vše potřebné na příjezd podlahářů.

Mezitím jsme pracovali také v okolí fary, především na dvoře. Natřeli jsme a opravili obě dvoukřídlá vrata na dvůr i vrata do stodoly. Natřeli jsme okapy na všech budovách a ty nejvíce poškozené či chybějící jsme nechali vyměnit klempířem. Ze všech venkovních objektů (včetně sklepů) jsme vyklidili nepořádek a množství starého železa, které si ve dvou etapách odvezli místní hasiči. Zbourali jsme venkovní suchý záchod a zrušili hnojiště. Provedli jsme terénní úpravy na dvoře, vysadili novou trávu a vyčistili zahrádku před farou. Zahájili jsme práce na nových rozvodech elektřiny do hospodářských budov (včetně řezbářské dílny a stodoly). Samotnou stodolu jsme vyklidili od nepořádku a uložili do ní přebytečný stavební materiál.

V červnu byly hotovy hrubé práce v interiéru (vymalované zdi, opravené dveře, rozvody elektřiny a další). Ve spolupráci s místním spolkem dr. Ignáce Feigerleho byl zakoupen a zapojen nový bojler. Po dokončení těchto prací začali uvnitř budovy pracovat podlaháři, kteří opravili všechny dřevěné podlahy. Drtivá většina nových podlah byla dle typu místnosti potažena kobercem nebo linem.

Do nově zrekonstruovaných místností jsme postupně začali instalovat nový nábytek. Také jsme zajistili pokrytí fary Wi-Fi signálem. Asi největší změnou prošla kuchyně, kde přibyla zcela nová linka, dva nové sporáky, dvě lednice či nový a prostornější dřez. Výraznou proměnou prošla také jídelna, ale změny byly vidět ve všech dalších místnostech.

Velké poděkování za výše popsané práce patří již zmíněnému panu Karlu Hoškovi (veškeré zednické a malířské práce, oprava dveří, nákup stavebního materiálu a další), studentům Teologického konviktu v Olomouci (vyklízení fary, rekonstrukce části původního vybavení, drobné stavební práce uvnitř i venku, montáž nábytku a další), spolku dr. Ignáce Feigerleho (zakoupení nového bojleru), náměšťským farníkům (ženám za kompletní úklid fary po dokončení hrubých prací, mužům za montáž části nového nábytku) a městysu Náměšť na Hané, zvláště paní starostce Martě Husičkové (zapůjčení nákladního vozidla na odvoz suti a klecového kontejneru na bioodpad). V neposlední řadě chceme poděkovat pastorační a ekonomické radě farnosti v čele s P. Martinem Mališkou, za umožnění provedení rekonstrukce fary, její využívání a také podporu našemu dílu.

Chcete vidět jak moc se po půl roce intenzivních prací změnil interiér a okolí fary? Podívejte se na fotografie v naší online galerii Zonerama

Na čem aktuálně pracujeme

Rekonstrukcí fary práce zdaleka neskončily. V současné době pracujeme na rekonstrukci venkovní klubovny (jedna z místností bývalých hospodářských budov). Hned poté máme v plánu dokončit nové rozvody elektřiny do venkovních budov (dílna, klubovna, stodola a další).

Co plánujeme do budoucna?

I přes probíhající rekonstrukci vnějších prostor plánujeme v areálu Ministrantské fary další úpravy. V roce 2021 bychom rádi začali s budováním kaple a nové společenské místnosti (vše v prostorách dvou sklepů pod farní budovou). V plánu máme výstavbu venkovní kuchyně s hygienickým zázemím (místnost s kuchyňskou linkou a toaleta). Chceme, aby Ministrantská fara vypadala dobře nejen zevnitř, ale i zvenku. Proto se pustíme do opravy venkovní fasády.

Pokud se vám projekt Ministrantské fary líbí, budeme rádi za vaši podporu. O možnostech pomoci se dozvíte na stránce Jak nás podpořit. Nové informace o Ministrantské faře chceme do budoucna přinášet také v sekci Zprávy (rubrika Spolek).

Chcete vidět jak moc se po půl roce intenzivních prací změnil interiér a okolí fary? Podívejte se na fotografie v naší online galerii Zonerama.