alt Spolek

Již několik měsíců funguje v naší olomoucké arcidiecézi spolek MINISTRANTI ADO z. s., jehož hlavní činností je podpora diecézních ministrantů. Spolek navázal na činnost Arcidiecézní ministrantské rady, jejíž členové od roku 2012 pořádali či pomáhali organizovat spoustu akcí pro ministranty (kurz MiniFor, ministrantské poutě, florbalové turnaje a další).

„Jedním z cílů spolku je poukazovat na důležitost a potřebu ministrantské služby. Rádi bychom, kromě pořádání akcí pro ministranty, provozovali také Ministrantskou faru v Náměšti na Hané, jako místo formace, sdílení, sportu a výchovy ke službě,“ přiblížil poslání spolku biskupský delegát pro péči o ministranty P. Jiří Kupka. Letošní podzim byl zasažen druhou vlnou pandemie, což narušilo konání některých událostí, podle něj se však další akce budou konat v novém roce, jak to situace dovolí.

Služba pro ministranty je náročná a neobejde se bez pomoci druhých. „Budeme rádi za pomoc všech věřících, o možnostech zapojení píšeme na našich webových stránkách,“ doplnil P. Jiří Kupka. Návštěvníci našich webových stránek se zde mohou dozvědět informace o akcích pro ministranty, přečíst si zprávy o dění ve spolku i mezi ministranty nebo se nechat inspirovat ve své činnosti.

Podrobnosti k činnosti spolku naleznete v sekci „Spolek.“ V dalších týdnech nabídneme našim čtenářům článek o Ministrantské faře v Náměšti na Hané a několikaměsíčních opravách, které tam probíhaly v první polovině letošního roku.