Jednou z možností, jak se podílet na práci ve prospěch ministrantů olomoucké arcidiecéze, je stát se členem a podporovatelem spolku MINISTRANTI ADO z. s. Informace o spolku, jeho vzniku a fungování jsou k dispozici na stránce Základní informace. Před podáním přihlášky si prosím přečtěte naše Stanovy spolku.

Přihlášku zašlete na adresu spolku nebo ji naskenujte a zašlete na e-mail kupka.jiri@ado.cz.

Přihláška do spolku

Přihláška do spolku je k dispozici ve formátu PDF.

Informace k GDPR (o ochraně osobních údajů) pro členy spolku MINISTRANTI ADO z. s. jako subjekty údajů
Vážení přátelé, MINISTRANTI ADO z. s.; IČO: 093 45 051; (dále jen spolek), se sídlem nám. T.G. Masaryka 278, 783 44 Náměšť na Hané, je správcem osobních údajů svých členů, které nám při vzniku členství poskytnete. Zpracování provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a další související legislativou. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů spolku vést úplnou a správnou evidenci svých členů. Vaše osobní údaje proto zpracováváme po celou dobu Vašeho členství ve spolku. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, na omezení zpracování a právo vznést námitku. Při ukončení členství ve spolku máte právo na vymazání Vašich osobních údajů.

Nenašli jste informaci, kterou jste hledali? Napište nám!

Vaše dotazy ohledně přihlášky do spolku rádi zodpovíme na e-mailu spolek@ministranti.info