Jednou z možností, jak se podílet na práci ve prospěch ministrantů olomoucké arcidiecéze, je stát se členem a podporovatelem spolku MINISTRANTI ADO z. s. Informace o spolku, jeho vzniku a fungování jsou k dispozici na stránce Základní informace. Před podáním přihlášky si prosím přečtěte naše Stanovy spolku. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, napište nám prosím na e-mail spolek@ministranti.info.

Přihlášku zašlete na adresu spolku nebo ji naskenujte a zašlete na e-mail kupka.jiri@ado.cz.

Přihláška do spolku

Přihláška do spolku je k dispozici ve formátu PDF.

Informace k GDPR (o ochraně osobních údajů) pro členy spolku MINISTRANTI ADO z. s. jako subjekty údajů
Vážení přátelé, MINISTRANTI ADO z. s.; IČO: 093 45 051; (dále jen spolek), se sídlem nám. T.G. Masaryka 278, 783 44 Náměšť na Hané, je správcem osobních údajů svých členů, které nám při vzniku členství poskytnete. Zpracování provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a další související legislativou. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů spolku vést úplnou a správnou evidenci svých členů. Vaše osobní údaje proto zpracováváme po celou dobu Vašeho členství ve spolku. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, na omezení zpracování a právo vznést námitku. Při ukončení členství ve spolku máte právo na vymazání Vašich osobních údajů.