Vypravit se společně s dalšími kolegy od oltáře z různých částí naší arcidiecéze na dobrodružné několikadenní putování a poznávat krásy Česka nebo Slovenska. Slavit společně mši svatou na nových místech, užít si spoustu legrace a zábavy. Také to můžete zažít na Ministrantském putovním táboře, který se odehrává každý rok během letních prázdnin.

Ministrantský putovní tábor je čtyřdenní událost, která se každoročně koná v druhé polovině července. Akce je určená pro ministranty, kteří navštěvují minimálně čtvrtou třídu ZŠ. Účastníci jsou ubytováni na jednom místě odkud každý den vyráží na zajímavá místa v okolí. Doprava na místo ubytování je zajištěna autobusem.

V rámci putování už ministranti navštívili mnohá místa u nás i na Slovensku, jen namátkou například jižní Čechy, okolí želivského kláštera na Českomoravské vysočině, Prahu nebo třeba Slovenský ráj, Tatry a další slovenské lokality.

Přesný termín konání tábora, přihláška i další informace jsou k dispozici vždy v první polovině roku ve spodní části této stránky.

MINISTRANTSKÝ PUTOVNÍ TÁBOR

Základní informace aneb na co (nejen) se můžete těšit:

Termín

Čtyřdenní ministrantský putovní tábor se obvykle koná v druhé polovině července. Přesný termín akce je znám nejpozději na začátku kalendářního roku.

Místo konání

Putovní tábor se odehrává na různých místech v České i Slovenské republice. Ubytování je zajištěno na jednom místě. Společná doprava autobusem.

Pro koho?

Tábor je určen pro ministranty, kteří v uplynulém školním roce navštěvovali nejméně čtvrtou třídu. Maximální počet účastníků je 40.

Program

Celodenní výlety na zajímavá blízká i vzdálenější místa. Každodenní slavení mše svaté, možnost svátosti smíření a další (nejen) duchovní program. Strava a pitný režim zajištěny po celý den.

Přihlašování

Přihlašování je možné do konce května pomocí přihlášky, která zároveň obsahuje všechny potřebné informace včetně nástupního místa do autobusu. Přihláška bude k dispozici na této stránce.

Bližší informace

Pro více informací kontaktujte hlavního organizátora P. Martina Vévodu. Všechny potřebné kontakty naleznete na webu farností, které spravuje.

P. Mgr. Martin Vévoda →