Duchovní cvičení VIA (latinsky „cesta“) je určené pro mladé muže, kteří hledají své životní povolání. Týdenní program probíhá především v tichu. Nechybí mše svatá, rozjímání nad Písmem, každodenní adorace, promluvy či podněty k osobnímu rozjímání. Účastníci mají po celou dobu možnost využít nabídky duchovního rozhovoru či svátosti smíření. Konkrétní program je představen při zahájení duchovních cvičení (exercicií). VIA začíná pondělním a končí pátečním obědem (asi ve 12.15).
Zváni jsou všichni mladí muži od 17 let do 40 let, kteří hledají další životní cestu či chtějí prohloubit osobní modlitbu, ale nevědí, jak na to a jsou ochotni na krátký čas zanechat svých každodenních povinností.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ VIA

Základní informace aneb na co (nejen) se můžete těšit:

Termín

Duchovní cvičení VIA se konají každý rok v období letních prázdnin na přelomu července a srpna. Přesný termín konání bývá zveřejněn nejpozději v jarních měsících na webu AKS.

Místo konání

Veškerý program, včetně ubytování i stravy, je zajištěn v prostorách Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Adresa: Žerotínovo náměstí 605/2, 779 00 Olomouc.

Pro koho?

Exercicie jsou určeny pro mladé muže a ministranty od 17 do 40 let, kteří hledají svoji životní cestu, chtějí prohloubit svůj duchovní život či hledají ztišení v ruchu dnešního světa.

Program

V každodenním programu nechybí mše svatá, rozjímání nad Písmem, adorace pravidelné promluvy a podněty k osobnímu rozjímání a další. Možnost svátostí smíření či duchovního rozhovoru.

Servis

Účastníci si nemusí brát spacák či karimatku, pro každého je k dispozici vlastní postel i s povlečením. Celodenní stravování a pitný režim jsou zajištěny od pondělního do pátečního oběda.

Bližší informace

Podrobnosti k exerciciím (včetně tématu), informace o přihlašování a kontakt na organizátory nalezete na webu kněžského semináře.

AKS Olomouc →