VIR (latinsky „muž“) je víkendová duchovní obnova, takzvané rekolekce, kterou pořádají bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Koná se dvakrát ročně v adventní a postní době. Rekolekce jsou skvělou příležitostí pro ztišení a setkání s Kristem, proto většina programu probíhá v tichu. Účastníci se mohou těšit na mše svaté, promluvy a podněty k osobnímu rozjímání, lectio divina či adoraci. Během víkendu lze využít příležitosti k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Rekolekce začínají páteční večeří a končí nedělním obědem.

Zváni jsou všichni mladí muži od 17 do 35 let, kteří hledají cestu k prohloubení modlitby, ale nevědí, jak na to, a chtěli by udělat další krok. Ti, kdo jsou ochotni na krátký čas zanechat svých každodenních povinností, aby se mohli věnovat meditaci, modlitbě a duchovním věcem.

DUCHOVNÍ OBNOVA VIR

Základní informace aneb na co (nejen) se můžete těšit:

Termín

Duchovní obnova VIR se koná dvakrát ročně vždy přibližně v polovině adventní i postní doby. Přesný termín konání bývá s předstihem zveřejněn na webu kněžského semináře.

Místo konání

Veškerý program, včetně ubytování i stravy, je zajištěn v prostorách Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Adresa: Žerotínovo náměstí 605/2, 779 00 Olomouc.

Pro koho?

Rekolekce jsou určeny pro mladé muže a ministranty od 17 do 35 let, kteří chtějí prohloubit svůj duchovní život. VIR je též vhodnou přípravou na vánoční/velikonoční svátky.

Program

Během víkendového programu nechybí mše svaté, rozjímání nad Písmem, adorace, lectio divina, pravidelné promluvy a podněty k osobnímu rozjímání a další. Možnost svátosti smíření či duchovního rozhovoru.

Servis

Účastníci si nemusí brát spacák či karimatku, pro každého je k dispozici vlastní postel i s povlečením. Celodenní stravování a pitný režim jsou zajištěny od páteční večeře do nedělního oběda.

Bližší informace

Podrobnosti k víkendům (včetně tématu), informace o přihlašování a kontakt na organizátory nalezete na webu kněžského semináře.

AKS Olomouc →