Každé dva až tři roky pořádáme pro všechny ministranty olomoucké arcidiecéze Arcidiecézní ministrantskou pouť. Jedná se o celodenní akci, která se zpravidla koná první či druhý zářijový víkend, pokaždé na jiném místě. Jednotlivé ročníky mají vždy téma (verš z Písma, krátké heslo), které provází účastníky po celý den. Za dobu konání si poutě získaly u ministrantů velkou oblibu.

Setkání začíná většinou v dopoledních hodinách průvodem všech ministrantů a kněží do chrámu, kde se koná slavnostní mše svatá. Největší část celého dne zabere odpolední program na stanovištích. Ministranti (již během dopolední registrace) vytvoří menší skupinky a po mši se společně vydávají plnit různé úkoly a objevovat nové informace.

Podoba a obsah stanovišť se každý ročník částečně mění. V posledních letech mohli ministranti vyrazit například na stanoviště Maltézské pomoci, Charity ČR, nebo Papežských misijních děl. Vyzkoušeli si střelbu z kuše a vzduchovek, chodili na chůdách, zdolávali lanovou dráhu nebo závodili na koloběžkách. Nechyběla sportovní stanoviště, která prověřila především fyzičku, nebo naopak ta, kde bylo potřeba využít bystrost či důvtip.

V posledních letech bývají na vlastních stanovištích pravidelně přítomni vojáci Armády České republiky s ukázkou vozového parku a další techniky, ale i policisté či hasiči. To ale není vše a stanovišť je mnohem víc! Během odpoledního programu odcházejí ministranti ve skupinkách na vydatný oběd. V průběhu dne si také mohou zakoupit drobné občerstvení nebo reklamní materiály s ministrantskou tematikou.

Velmi důležitý je duchovní rozměr pouti. Kromě mše svaté mají ministranti po celou dobu možnost přistoupit ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru. V blízkém kostele bývá většinou vystavena Nejsvětější svátost oltářní k adoraci. Společnou adorací na závěr odpoledního programu také obvykle celé setkání končí.

Více informací o předešlých ročnících ministrantských poutí naleznete na stránce Minulé ročníky.

MINISTRANTSKÁ POUŤ

Základní informace ve zkratce aneb na co (nejen) se můžete těšit:

Termín

Ministrantskou pouť pořádáme v naší arcidiecézi přibližně každé dva až tři roky, většinou se koná první či druhou zářijovou sobotu. Poslední tři poutě se konaly v letech 2012, 2014 a 2017.

Místo konání

Místem setkání bývá nejčastěji větší město či významné poutní místo na území naší arcidiecéze. Poslední tři poutě se konaly na Velehradě, v Kroměříži a v Uherském Brodě.

Duchovní program

Protože se jedná především o pouť, nechybí mše svatá, adorace a další program. Ministranti mají příležitost ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru.

Další program

Na ministranty čeká odpolední blok plný soutěží a nevšedních zážitků. Nechybí vojáci, policisté či hasiči ani jejich technika. Procvičíte si ministrantské dovednosti, vyzkoušíte střelbu z kuše či vzduchovky, možná se podíváte do kabiny kombajnu. A to není zdaleka vše!

Téma

Každá pouť má téma, které po celý den provází její účastníky. Témata bývají různá a odkazy na ně najdeme všude, ať už na některých stanovištích či v promluvě na mši svaté. V průběhu let nesly poutě témata jako „Zajedno s Kristem“ či „Ministrant, rytíř Kristův“ a další.

Stravování

Pro hladové poutníky je připraven chutný oběd. Během celého dne je zajištěn pitný režim a také prodej drobného občerstvení. Protože stráví ministranti celé odpoledne návštěvou různých stanovišť, není na škodu mít u sebe malou svačinku a pití z domu.

FOTOGALERIE

Podívejte se, jak to na ministrantské pouti vypadá.
Chcete si prohlédnout více fotografií?

Podívejte se do naší Fotogalerie!

AKTUÁLNÍ ROČNÍK

Podívejte se na bližší informace pro aktuální ročník.

Termín konání další Arcidiecézní ministrantské pouti není v tuto chvíli stanoven.

Podívejte se na další akce, které pro ministranty v letošním roce pořádáme...

Nenašli jste informaci, kterou jste hledali? Napište nám!

Nenašli jste informaci, kterou jste hledali? Potřebujete se na něco zeptat? Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu akce@ministranti.info
Zaujala Vás ministrantská pouť?

Podívejte se na průběh minulých ročníků!