Spolek MINISTRANTI ADO z. s. připravuje pro ministranty olomoucké arcidiecéze celoroční hry, které mají ministranty motivovat ke službě a pomoci jim získat nové znalosti a dovednosti. V přípravě her navazujeme na činnost bývalé Arcidiecézní ministrantské rady, která v minulosti nabídla ministrantům několik podobných her.

Rozlišujeme celoroční hry docházkové a formační. Níže nabízíme krátké anotace vybraných her, které jsme doposud ministrantům nabídli.

Docházkové hry

Podstatou docházkových her je bodování účasti na ministrantských schůzkách, mších svatých, případně dalších vybraných obřadech. Ministranti vybarvují (podle předem dohodnutých podmínek) mapu, která se na konci daného období vyhodnotí. Příkladem mohou být docházkové hry Narnia nebo Misionář dneška.

Formační hry

Formační hry jsou více komplexnější. Téma provází ministranty po celý rok nejen při bodování. Na schůzkách během roku jsou probírána předem připravená témata, ministranti se dozvídají nové informace související s tematikou celoroční hry. Příkladem z nedávné doby je hra Rytíř Kristův (probíhala ve školním roce 2019/2020).

Víte, že…?

Víte, že se v minulosti uskutečnily pro ministranty naší arcidiecéze také dvě mimořádné celoroční soutěže? Ve školním roce 2014/2015 připravila skupina kněží olomoucké arcidiecéze ve spolupráci s Arcidiecézní ministrantskou radou celoroční hru „Po stopách dona Boska,“ ve školním roce 2018/2019 probíhala v naší arcidiecézi soutěž „Mise cti.“