Ministrant má být mužem modlitby. Na této stránce naleznete modlitby pro různé příležitosti. 

Modlitba za ministranty olomoucké arcidiecéze

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme v naší olomoucké arcidiecézi ministranty, kteří jsou ochotní ti svobodně a dobrovolně sloužit. Prosíme tě, dej jim na přímluvu jejich společného patrona svatého Václava věrnost a vytrvalost ve službě, ke které jsi je povolal. Ať nejsou jen ministranty u tvého oltáře, ale ať jsou ministranty i mimo kostel, ať podle jejich chování ostatní poznají, že jsou tvými služebníky. A bude-li to tvá vůle, ať nepřeslechnou tvé volání ke kněžské službě: dej, ať tvou výzvu velkodušně přijmou a stanou se novými hlasateli tvého evangelia. Amen.

Křížové cesty pro ministranty

Přinášíme tří varianty křížových cest, ve kterých naleznete zamyšlení (nejen) nad ministrantskou službou u oltáře. Po dohodě s panem farářem lze některou křížovou cestu využít pro společnou pobožnost v kostele.

Křížová cesta pro ministranty 1   Křížová cesta pro ministranty 2   Křížová cesta pro ministranty 3

Přímluvy za ministranty

Po dohodě s knězem, který předsedá bohoslužbě je možné vložit během modlitby přímluv některou z přídavných modliteb za ministranty.

Modlitby ke mši svaté

Nemáte ve vaší zákristii žádnou modlitbu ke mši svaté? Nebo se modlíte stejné modlitby přede mší a po mši svaté již delší dobu a chcete změnu? Na této stránce naleznete příklady modliteb ke mši svaté z různých kostelů naší arcidiecéze.

Modlíte se v zákristii jiné modlitby ke mši svaté a chcete se o ně podělit? Napište nám jejich text či pošlete fotku na email info@ministranti.info. Děkujeme!