Také mezi svatými jsou ministranti, kteří během svého života věrně sloužili Bohu nejen u oltáře a pomáhali bližním ve svém okolí. Nahlédněte společně s námi do života čtyř světců, kteří jsou uctíváni také jako patroni ministrantů. Za známé přímluvce ministrantů na celém světě můžeme považovat svatého Tarsicia a svatého Dominika Savia. Patronem ministrantů je též svatý Alois Gonzaga.

V naší zemi je zvláštním patronem a ochráncem ministrantů, kromě výše zmíněných světců, také svatý Václav. Ten je také zvláštním patronem ministrantů olomoucké arcidiecéze. Jeho podobizna je dokonce zobrazena na diecézním ministrantském praporu.

Více informací

Pokud hledáte rozšiřující informace, navštivte například web catholica.cz, kde jsou k dispozici stovky podrobných životopisů svatých.