A. Provozovatel webu

Provozovatelem webových stránek https://ministranti.info je spolek MINISTRANTI ADO z. s., IČO: 093 45 051, se sídlem nám. T.G. Masaryka 278, 783 44 Náměšť na Hané (dále také „Provozovatel“).

B. Správce osobních údajů

Spolek MINISTRANTI ADO z. s., IČO: 093 45 051, se sídlem nám. T.G. Masaryka 278, 783 44 Náměšť na Hané (dále také „Správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a dále zpracovává osobní údaje také jako zpracovatel.

C. Zpracování osobních údajů

V rámci akcí pořádaných spolkem MINISTRANTI ADO z. s. a provozu webu https://ministranti.info může docházet ke zpracování osobních údajů pro tyto účely:

1. Zajištění rezervace na programu (identifikační a kontaktní údaje)
2. Zajištění ubytování, stravy a dalších záležitostí nezbytných pro organizaci a konání akce (identifikační, kontaktní a fakturační údaje, údaje o zdravotních omezeních nebo specifických potřebách)
3. Fakturace služeb nebo zakoupeného zboží (identifikační, kontaktní a fakturační údaje)
4. Vedení účetnictví Správce
5. Zasílání nabídek akcí pořádaných Správcem
6. Pořízení audiovizuálního a vizuálního záznamu z akce pro jeho použití jako ilustračního materiálu ke zprávám o proběhlých akcích
7. Pořízení vizuálního záznamu za účelem ochrany majetku (vizuální záznam kamerovým systémem)
8. Pořízení fotografií pro účel prezentace programů na webových stránkách a tištěných materiálech spolku MINISTRANTI ADO z. s.
9. Vyřizování agendy spolku MINISTRANTI ADO z. s. (dále viz sekce Přihláška)
10. Veškerá komunikace mezi Uživatelem a Provozovatelem/Správcem

D. Provoz webu a informace o používání souborů cookies

Kromě výše uvedených informací (odstavec C) bychom vás rádi podrobněji informovali o provozu tohoto webu. Pro zajištění příjemného uživatelského prostředí a správné funkci webových stránek používáme soubory cookies. Některé příspěvky na těchto webových stránkách mohou obsahovat vložený obsah (videa, obrázky a další). Pro správné fungování vloženého obsahu (například videa z portálu YouTube) mohou být používány soubory cookies třetích stran. Soubory cookies třetích stran nám také pomáhají analyzovat návštěvnost webových stránek pomocí služeb Google.

Více informací o využívání souborů cookies společností Google naleznete na této stránce. Způsob používání souborů cookies třetích stran můžete spravovat v nastavení vašeho webového prohlížeče. Úplný zákaz používání souborů cookies může vést k nesprávné funkci webových stránek.

E. Práva uživatele

Jako Uživatel máte právo požádat o informaci, jaké osobní údaje o vás Provozovatel/Správce uchovává. V případě zjištění, že zpracovávané údaje o vás jako Uživateli nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás jako Uživateli Provozovatel/Správce uchovává. Tato možnost nezahrnuje údaje, které je Provozovatel/Správce povinen uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

F. Kontakt

Případné dotazy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese spolek@ministranti.info. Na tomto e-mailu nás také můžete kontaktovat, pokud chcete využít Vašich práv podle odstavce E.

G. Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Provozovatel/Správce si vyhrazuje právo měnit jakýmkoliv způsobem bez předchozího upozornění svoje zásady ochrany osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy k dispozici na této stránce.

Výše uvedené zásady ochrany osobních údajů byly zveřejněny 1. 11. 2020. Poslední aktualizace proběhla 12. 3. 2021.