A. Provozovatel webu
Provozovatelem webových stránek https://ministranti.info je spolek MINISTRANTI ADO z. s., IČO: 093 45 051, se sídlem nám. T.G. Masaryka 278, 783 44 Náměšť na Hané (dále také „Provozovatel“).

B. Správce osobních údajů
Spolek MINISTRANTI ADO z. s., IČO: 093 45 051, se sídlem nám. T.G. Masaryka 278, 783 44 Náměšť na Hané (dále také „Správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a dále zpracovává osobní údaje také jako zpracovatel.

C. Zpracování osobních údajů
V rámci akcí pořádaných spolkem MINISTRANTI ADO z. s. a provozu webu https://ministranti.info může docházet ke zpracování osobních údajů pro tyto účely:

1. Zajištění rezervace na programu (identifikační a kontaktní údaje)
2. Zajištění ubytování, stravy a dalších záležitostí nezbytných pro organizaci a konání akce (identifikační, kontaktní a fakturační údaje, údaje o zdravotních omezeních nebo specifických potřebách)
3. Fakturace služeb nebo zakoupeného zboží (identifikační, kontaktní a fakturační údaje)
4. Vedení účetnictví Správce
5. Zasílání nabídek akcí pořádaných Správcem
6. Pořízení audiovizuálního a vizuálního záznamu z akce pro jeho použití jako ilustračního materiálu ke zprávám o proběhlých akcích
7. Pořízení vizuálního záznamu za účelem ochrany majetku (vizuální záznam kamerovým systémem)
8. Pořízení fotografií pro účel prezentace programů na webových stránkách a tištěných materiálech spolku MINISTRANTI ADO z. s.
9. Vyřizování agendy spolku MINISTRANTI ADO z. s. (dále viz sekce Přihláška)
10. Veškerá komunikace mezi Uživatelem a Provozovatelem/Správcem

D. Provoz webu
Kromě výše uvedených informací (odstavec C) bychom vás rádi podrobněji informovali o provozu tohoto webu. Pro správnou funkci webových stránek můžeme využívat soubory cookies. Pro správné zabezpečení a další funkce (například analýza návštěvnosti) využíváme programy třetích stran. Tyto programy mohou mj. za účelem bezpečnosti používat některé vaše údaje (například IP adresu), které však nejsou dlouhodobě ukládány.

Některé příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (videa, obrázky a další). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby Uživatel navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

E. Práva uživatele
Jako Uživatel máte právo požádat o informaci, jaké osobní údaje o vás Provozovatel/Správce uchovává. V případě zjištění, že zpracovávané údaje o vás jako Uživateli nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás jako Uživateli Provozovatel/Správce uchovává. Tato možnost nezahrnuje údaje, které je Provozovatel/Správce povinen uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

F. Kontakt
Případné dotazy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese spolek@ministranti.info. Na tomto e-mailu nás také můžete kontaktovat, pokud chcete využít Vašich práv podle odstavce E.

G. Změny v zásadách ochrany osobních údajů
Provozovatel si vyhrazuje právo měnit jakýmkoliv způsobem bez předchozího upozornění svoje zásady ochrany osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy k dispozici na této stránce.

Výše uvedené zásady ochrany osobních údajů byly zveřejněny 1. 11. 2020. Poslední aktualizace proběhla 29. 11. 2020.