Spolek MINISTRANTI ADO z. s. vznikl v létě roku 2020 na základech Arcidiecézní ministrantské rady (AMR) – neformálního sdružení kněží, bohoslovců a laiků, kteří se od roku 2012 věnovali pastoraci ministrantů v olomoucké arcidiecézi.

Členové AMR obnovili v roce 2012 konání arcidiecézních ministrantských poutí, převzali organizaci Svatováclavského poháru – ministrantského florbalového turnaje (tehdy Turnaj o pohár otce rektora) nebo se začali podílet na organizaci kurzu MiniFor. Během let se mnozí členové rady podíleli na dalších akcí pro ministranty, které pořádaly jiné subjekty (např. Arcibiskupský kněžský seminář, táborové středisko Archa Rajnochovice a další).

Nově založený spolek MINISTRANTI ADO z. s. má za cíl plynule navázat na činnost AMR a nadále se věnovat pastoraci diecézních ministrantů. Věříme, že i díky vzniku spolku dokážeme ještě lépe připravovat jednotlivé akce a tímto způsobem více poukazovat na důležitost a potřebu ministrantské služby nejen v naší arcidiecézi.

Chvála Kristu, milí ministranti, vážení rodiče, kněží a přátelé ministrantů ve farnostech olomoucké arcidiecéze!

V srpnu letošního roku jsme založili spolek MINISTRANTI ADO z. s., jehož cílem je mimo jiné poukazovat na důležitost a potřebu ministrantské služby. Rádi bychom, kromě pořádání akcí pro ministranty, provozovali také Ministrantskou faru v Náměšti na Hané, jako místo formace, sdílení, sportu a výchovy ke službě. Spolek však nemůže existovat bez finančních příspěvků štědrých dárců. Pokud usoudíte, že se i Vy chcete podílet na práci ve prospěch ministrantů naší arcidiecéze, můžete zaslat jakoukoliv částku na transparentní účet spolku nebo se stát přímo jeho členy. Členský příspěvek je stanoven na 200 korun za rok.

Jsem vděčný vám všem, kteří pamatujete na ministranty ve svých modlitbách. Jsou to stále ti nejbližší spolupracovníci každého kněze ve farnosti! Děkuji vám, ministranti, za vaši věrnou službu! Rodičům, kněžím a přátelům děkuji za modlitby, oběti mše svaté i pomoc ve prospěch všech ministrantů olomoucké diecéze.

Všem Vám žehná P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro péči o ministranty a předseda spolku

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU

Název, adresa, základní identifikační údaje a další.

Název a sídlo spolku
MINISTRANTI ADO z. s.
nám. T.G. Masaryka 278
783 44 Náměšť na Hané

Základní identifikační údaje
Spisová značka: L 19340 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní jméno: MINISTRANTI ADO z. s.
Identifikační číslo (IČO): 09345051 (viz obchodní rejstřík)

Další údaje
Číslo účtu: 5918502349/0800

Nenašli jste informaci, kterou jste hledali? Napište nám!

Vaše dotazy ke spolku MINISTRANTI ADO z. s. rádi zodpovíme na e-mailu spolek@ministranti.info