Spolek

Pořádání akcí pro ministranty naší arcidiecéze, jejich propagace či provoz Ministrantské fary v Náměšti na Hané.

Nejen to jsou činnosti našeho spolku MINISTRANTI ADO z. s.

Co potřebujete vědět o spolku?

Získejte rychle informace, které hledáte nebo si celou stránku pročtěte postupně.
Základní informace

Co je to spolek MINISTRANTI ADO z. s. a proč vznikl? Jaké je hlavní poslání spolku?

Zjistit více ↓

Ministrantská fara

Provozujeme středisko pro ministranty olomoucké arcidicecéze v Náměšti na Hané.

Zjistit více ↓

Základní údaje a dokumenty

Základní identifikační údaje spolku, stanovy, přihláška do spolku a další.

Zjistit více ↓

Spolek MINISTRANTI ADO z. s.

Základní informace, naše činnost a historie vzniku.
 

Spolek MINISTRANTI ADO z. s. vznikl v létě roku 2020 na základech Arcidiecézní ministrantské rady (AMR) – neformálního sdružení kněží, bohoslovců a laiků, kteří se od roku 2012 věnovali pastoraci ministrantů v olomoucké arcidiecézi.

Spolek má za cíl plynule navázat na činnost AMR a nadále se věnovat pastoraci diecézních ministrantů. Věříme, že díky spolku dokážeme ještě lépe připravovat jednotlivé akce a tímto způsobem více poukazovat na důležitost a potřebu ministrantské služby nejen v naší arcidiecézi.

Více informací o naší činnosti získáte v sekci Naše akce, která obsahuje přehled událostí, které pravidelně pořádáme. Kromě pořádání akcí pro ministranty provozujeme Ministrantskou faru v Náměšti na Hané.

Pastorace ministrantů v naší arcidiecézi se v minulosti odehrávala především v rámci pastorace mládeže a spadala pod biskupského vikáře pro katechezi, mládež a ministranty. Tato činnost však byla spíše nahodilá.

V roce 2012 vznikla Arcidiecézní ministrantská rada (AMR), která měla za cíl nově zaštítit konání akcí pro ministranty. Členové AMR obnovili pořádání arcidiecézních ministrantských poutí, převzali organizaci Ministrantského florbalového turnaje (tehdy Turnaj o pohár otce rektora) nebo se začali podílet na organizaci kurzu MiniFor.

Jako neformální skupina neměla AMR právní subjektivitu. Nejen z toho důvodu, ale také kvůli plánům s rekonstrukcí Ministrantské fary, jsme se rozhodli, s požehnáním otce arcibiskupa, založit v roce 2020 spolek MINISTRANTI ADO z. s., který funguje dodnes.

PŘEČTĚTE SI DOPIS P. JIŘÍHO KUPKY, BISKUPSKÉHO DELEGÁTA PRO PÉČI O MINISTRANTY
Chvála Kristu, milí ministranti, vážení rodiče, kněží a přátelé ministrantů ve farnostech olomoucké arcidiecéze!

V srpnu letošního roku jsme založili spolek MINISTRANTI ADO z. s., jehož cílem je mimo jiné poukazovat na důležitost a potřebu ministrantské služby. Rádi bychom, kromě pořádání akcí pro ministranty, provozovali také Ministrantskou faru v Náměšti na Hané, jako místo formace, sdílení, sportu a výchovy ke službě. Spolek však nemůže existovat bez finančních příspěvků štědrých dárců. Pokud usoudíte, že se i Vy chcete podílet na práci ve prospěch ministrantů naší arcidiecéze, můžete zaslat jakoukoliv částku na transparentní účet spolku nebo se stát přímo jeho členy. Členský příspěvek je stanoven na 200 korun za rok.

Jsem vděčný vám všem, kteří pamatujete na ministranty ve svých modlitbách. Jsou to stále ti nejbližší spolupracovníci každého kněze ve farnosti! Děkuji vám, ministranti, za vaši věrnou službu! Rodičům, kněžím a přátelům děkuji za modlitby, oběti mše svaté i pomoc ve prospěch všech ministrantů olomoucké diecéze.

Všem Vám žehná P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro péči o ministranty a předseda spolku

Ministrantská fara

Jednou z důležitých činností našeho spolku je provoz Ministrantské fary v Náměšti na Hané

Zajímá vás, jak to na faře či v okolním areálu aktuálně vypadá? Jak moc se celý prostor proměnil?

Co se nám již podařilo opravit a co nás do budoucna ještě čeká? Je možné opravám pomoci?

Interiér fary

Fara po rekonstrukci nabízí několik pokojů, přednáškový sál, kuchyni se spižírnou, jídelnu a sociálních zařízení.

Exteriér fary

V areálu fary najdeme venkovní klubovnu, farní stodolu, venkovní kuchyni, sociální zařízení a kapli.

Kaple bl. Carla Acutise

Opravdovým pokladem je kaple bl. Carla Acutise zbudovaná v prostorách bývalého farního sklepa.

Základní údaje a dokumenty

Základní identifikační údaje spolku, stanovy, přihláška do spolku a další.

Spolek MINISTRANTI ADO z. s.

Základní identifikační údaje

Název a sídlo spolku
MINISTRANTI ADO z. s.
nám. T.G. Masaryka 278
783 44 Náměšť na Hané

Základní identifikační údaje
Spisová značka: L 19340 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní jméno: MINISTRANTI ADO z. s.
Identifikační číslo (IČO): 09345051 (viz obchodní rejstřík)

Další údaje
Číslo účtu: 5918502349/0800

Přihláška do spolku

Jednou z možností, jak se podílet na práci ve prospěch ministrantů olomoucké arcidiecéze, je stát se členem a podporovatelem spolku MINISTRANTI ADO z. s. Před podáním přihlášky si prosím přečtěte stanovy spolku (viz níže).

Přihlášku zašlete na adresu spolku nebo ji naskenujte a zašlete na e-mail kupka.jiri@ado.cz

Přihláška do spolku

Přihláška do spolku je k dispozici ve formátu PDF.
Zobrazit přihlášku

Stanovy spolku

Níže si můžete přečíst stanovy spolku MINISTRANTI ADO z. s. schválené dne 23. 6. 2020.

Stanovy spolku

Stanovy spolku jsou k dispozici ve formátu PDF.
Zobrazit stanovy

Nenašli jste informaci, kterou jste hledali? Napište nám!

Nenašli jste informaci, kterou jste hledali? Potřebujete se na něco zeptat? Napište nám! Vaše dotazy ke spolku MINISTRANTI ADO z. s., jeho fungování i činnosti rád zodpoví předseda spolku P. Jiří Kupka na e-mailu kupka.jiri@ado.cz