Kromě pořádání vlastních akcí spolupracuje spolek MINISTRANTI ADO z. s. na organizaci mnoha dalších akcí, které jsou určeny (nejen) pro ministranty naší arcidiecéze. Naší snahou je představit na jednom místě co nejvíce přehledně celoroční nabídku všech těchto událostí. Forma spolupráce na jednotlivých akcích je různá. Ze strany našeho spolku se může jednat „pouze“ o propagaci, ale také o přímé zapojení našich členů do průběhu akce.

Organizátorem všech akcí, uvedených v sekci Spolupracujeme, není spolek MINISTRANTI ADO z. s.  Snažíme se, aby všechny informace, které vám o těchto událostech nabízíme, byly vždy aktuální. Přesto doporučujeme konkrétní informaci ověřit také na webových stránkách pořádajících subjektů (například Arcibiskupský kněžský seminář, T. S. Archa Rajnochovice a další), skrze které také většinou probíhá registrace.

V sekci Spolupracujeme můžete nalézt informace o těchto akcích: ministrantský víkend s vojenskou tematikou CROSS FORCEMinistrantský den v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci, letní Ministrantský tábor na Arše v Rajnochovicích, duchovní cvičení VIA a duchovní obnovy VIR v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci a slavnosti v katedrále sv. Václava v Olomouci.

Informace o jednotlivých akcích můžete zobrazit přes hlavní navigační menu nebo v horní části pravého bočního panelu (Obsah sekce). Všechny zde uvedené akce ministrantům vřele doporučujeme (pozor na omezenou kapacitu, případně věk účastníků).

Informace ke konání akcí vzhledem k epidemiologické situaci

Všechny akce, plánované na letošní rok, se uskuteční pouze v případě příznivé epidemiologické situace. Pro aktuální informace sledujte prosím webové stránky pořádajících subjektů. Děkujeme za pochopení!