Jednodenní sraz starších ministrantů, příležitost k setkání bývalých účastníků kurzu MiniFor nebo prostor ke sdílení informací a zkušeností od oltáře z různých farností naší arcidiecéze. To vše a mnohem více je akce s dlouhým názvem Setkání absolventů kurzu MiniFor a starších ministrantů nad 14 let. 

Za dobu konání akcí pro ministranty prošly kurzem Ministrantské formace (MiniFor) desítky ministrantů ze všech koutů naší arcidiecéze. Setkání absolventů jsme proto v minulosti pořádali (pod různými názvy) především jako příležitost pro sraz účastníků minulých kurzů. Dnes je tato akce určena nejen pro absolventy kurzu, ale pro všechny starší ministranty nad 14 let, kteří se chtějí dozvědět něco nového o ministrantské službě, poznat nové kamarády nebo získat více informací právě o kurzu MiniFor.

Setkání většinou začíná společnou mší svatou. Po celou dobu setkání je přítomen kněz, kterého lze požádat o duchovní rozhovor nebo svátost smíření.

Největší část setkání zaplní tematické bloky plné zajímavých informací, které jsou skvělou příležitostí k získání nových znalostí a osvěžení těch již získaných. Každé setkání má praktické téma, které se týká života ministrantů a provází účastníky po celý den.

Součástí jednoho z bloků je také prezentace činnosti spolku MINISTRANTI ADO z. s. Účastníci se dozví o nejbližších akcích pro ministranty i případných možnostech pomoci.

Tím hlavním benefitem je však setkání s dalšími ministranty z různých koutů naší arcidiecéze, Na setkání nechybí dostatek prostoru pro společnou diskuzi i sdílení zkušeností z ministrantské služby.

Více informací o letošním setkání naleznete na stránce Aktuální ročník.

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ A STARŠÍCH MINISTRANTŮ

Základní informace aneb na co (nejen) se můžete těšit:

Termín

Setkání se doposud konala nepravidelně, přibližně jednou za dva až tři roky. Většinou se odehrává vybranou červnovou nebo zářijovou sobotu.

Místo konání

Místa setkání se různí a jsou vybrána tak, aby poskytla vhodné zázemí pro celodenní setkání včetně mše svaté, přednášek a stravování.

Duchovní program

Nechybí mše svatá, kterou většinou setkání zahajujeme. Ministranti mají příležitost ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru.

Program

Účastnici se mohou těšit na zajímavé promluvy a především na setkání se známými i novými kolegy napříč arcidiecézí.

Téma

Každé setkání má praktické téma, které se týká života ministrantů a provází účastníky po celý den.

Stravování

V ceně účastnického příspěvku je zahrnut vydatný oběd. Pitný režim a drobné občerstvení zajištěno po celý den.

Nenašli jste informaci, kterou jste hledali? Napište nám!

Vaše dotazy k Setkání absolventů kurzu MiniFor a straších ministrantů nad 14 let rádi zodpovíme na e-mailu akce@ministranti.info