Celodenní setkání stovek ministrantů olomoucké arcidiecéze. Mše svatá s otcem arcibiskupem, výborný oběd a odpolední dobrodružná hra. Možnost nahlédnout do kněžského semináře a setkat se s bohoslovci a dalšími ministranty z celé diecéze. I takto můžeme popsat Ministrantský den, který se koná v olomouckém Arcibiskupském kněžském semináři každé tři roky. 

Celodenní setkání organizují bohoslovci kněžského semináře ve spolupráci se členy spolku MINISTRANTI ADO z. s. a dalšími dobrovolníky. Program obvykle začíná ráno a končí v odpoledních hodinách. Těšit se můžete na společnou mši svatou s otcem biskupem, setkání s kolegy od oltáře z celé naší arcidiecéze a bohoslovci, velkou zážitkovou hru i výborný oběd. Na vítěze velké odpolední hry čeká ocenění. Pro ministranty starší 16 let je připraven speciální program. 

Účastníkům doporučujeme sportovní oblečení, svačinu a pití, pláštěnku a kartičku zdravotní pojišťovny. Ministrantské oblečení není potřeba.

Ministrantský den je organizačně náročná akce a neobejde se bez pomoci dobrovolníků. Bohoslovci uvítají pomoc všech zájemců starších 16 let. Bližší informace k pomoci bývají zveřejněny na webových stránkách kněžského semináře společně s informacemi pro účastníky.

MINISTRANTSKÝ DEN

Základní informace aneb na co (nejen) se můžete těšit:

Termín

Ministrantský den pro naši arcidiecézi se koná každé tři roky, vždy na začátku května. Přesný termín setkání je znám nejpozději na začátku daného kalendářního roku.

Místo konání

Ministrantský den se odehrává v budově Arcibiskupského kněžského semináře a jeho okolí (náměstí, park). Mše svatá bývá v některém z olomouckých chrámů.

Pro koho?

Akce je určena pro ministranty olomoucké arcidiecéze od šesti let. Vítáni jsou také členové doprovodu ministrantů a dobrovolníci, kteří pomohou s organizací akce.

Program

Účastníci se mohou těšit na mši svatou s otcem biskupem, setkání ve skupinkách, výborný oběd a velkou odpolední hru. Pro ministranty od 16 let je připraven speciální program. Samozřejmostí je možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Přihlašování

Přihlašování probíhá přibližně do poloviny dubna na webu olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře. Ministranti se nepřihlašují jednotlivě, většinou je společně za farnost přihlásí kněz či jiná pověřená osoba (vedoucí ministrantů).

Bližší informace

Pro více informací navštivte webové stránky Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, kde také naleznete všechny potřebné kontakty.

AKS Olomouc →