Ministrantský den pro olomouckou arcidiecézi se koná každý třetí rok v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Setkání organizují bohoslovci kněžského semináře ve spolupráci se členy AMR a dalšími dobrovolníky. Těšit se můžete na společnou mši svatou s otcem biskupem, setkání s kolegy z celé naší arcidiecéze a bohoslovci, velkou zážitkovou hru i výborný oběd. Na vítěze velké odpolední hry čeká ocenění. 

MINISTRANTSKÝ DEN

Základní informace aneb na co (nejen) se můžete těšit:

Termín

Ministrantský den pro naši arcidiecézi se koná každé tři roky, vždy na začátku května. Přesný termín setkání je znám nejpozději na začátku daného kalendářního roku.

Místo konání

Ministrantský den se odehrává v budově Arcibiskupského kněžského semináře a jeho okolí (náměstí, park). Mše svatá bývá v některém z olomouckých chrámů.

Pro koho?

Akce je určena pro ministranty olomoucké arcidiecéze od šesti let. Vítáni jsou také členové doprovodu ministrantů a dobrovolníci, kteří pomohou s organizací akce.

Program

Účastníci se mohou těšit na mši svatou s otcem biskupem, setkání ve skupinkách, výborný oběd a velkou odpolední hru. Pro ministranty od 16 let je připraven speciální program. Samozřejmostí je možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Přihlašování

Přihlašování probíhá přibližně do poloviny dubna na webu olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře. Ministranti se nepřihlašují jednotlivě, většinou je společně za farnost přihlásí kněz či jiná pověřená osoba (vedoucí ministrantů).

Bližší informace

Pro více informací navštivte webové stránky Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, kde také naleznete všechny potřebné kontakty.

AKS Olomouc →