Spolek MINISTRANTI ADO z. s. pořádá každoročně či v pravidelných několikaletých intervalech akce, které jsou určeny pro ministranty olomoucké arcidiecéze. Naší snahou je představit na jednom místě co nejpřehledněji nabídku těchto událostí. Na organizaci některých akcí se podílí také další subjekty (například Arcibiskupský kněžský seminář a další).

Organizátorem všech akcí, uvedených v sekci Naše akce, je spolek MINISTRANTI ADO z. s.  Vždy se snažíme, abyste na našich webových stránkách nalezli všechny potřebné aktuální informace. Většinu událostí pořádáme pravidelně již několik let, proto si můžete přečíst také informace o historii těchto akcí (výsledky florbalových turnajů, průběh uplynulých ministrantských poutí a další). U jednotlivých událostí včas naleznete aktuální informace, organizační pokyny i možnost přihlášení.

V sekci Naše akce naleznete informace o těchto akcích a projektech: kurz pro vedoucí ministrantů MiniFor (Ministrantská Formace), Ministrantský florbalový turnaj o Svatováclavský pohárMinistrantská pouť a kurz MiniMiniFor. 

Informace o jednotlivých akcích můžete zobrazit přes hlavní navigační menu nebo v horní části pravého bočního panelu (Obsah sekce). Všechny zde uvedené akce ministrantům vřele doporučujeme (pozor na omezenou kapacitu, případně věk účastníků).

Informace ke konání akcí vzhledem k epidemiologické situaci

Všechny akce, plánované na letošní rok, se uskuteční pouze v případě příznivé epidemiologické situace. Pro aktuální informace sledujte prosím naše webové stránky. Děkujeme za pochopení!