Spolek MINISTRANTI ADO z. s. pořádá každoročně či v pravidelných několikaletých intervalech akce, které jsou určeny pro ministranty naší arcidiecéze. Naší snahou je představit vám na jednom místě co nejpřehledněji nabídku těchto událostí. Na organizaci některých akcí se podílí také další subjekty (například Arcibiskupský kněžský seminář a další).

Organizátorem všech akcí, uvedených v sekci Naše akce, je spolek MINISTRANTI ADO z. s.  Proto se snažíme, abyste na našich webových stránkách nalezli všechny potřebné aktuální informace. Většinu událostí pořádáme pravidelně již několik let, proto si můžete přečíst informace o historii našich akcí, výsledcích florbalových turnajů či průběhu uplynulých ministrantských poutí. Taktéž zde naleznete informace o aktuálních ročnících, možnostech přihlašování a další.

V sekci Naše akce můžete nalézt informace o těchto akcích: kurz pro vedoucí ministrantů MiniFor (Ministrantská Formace), Ministrantský florbalový turnaj o svatováclavský pohár Ministrantská pouť.

Informace o jednotlivých akcích můžete zobrazit přes hlavní navigační menu nebo v horní části pravého bočního panelu (Obsah sekce). Všechny zde uvedené akce ministrantům vřele doporučujeme (pozor na omezenou kapacitu, případně věk účastníků).