Základní informace o Malé pouti ke cti bl. Carla Acutise (2023).

Aktuální informace

Přihlašování na Malou pouť bude spuštěno 1. září 2023. Těšíme se na vaši účast!

Malá pouť ke cti bl. Carla Acutise

Základní informace o setkání

Termín: 21. října 2023 (sobota)
Místo konání: Ministrantská fara v Náměšti na Hané
Účastnický příspěvek: 50 Kč
S sebou: ministrantské oblečení

Stručný harmonogram:

Zajímavý program plný her, přednášek, možnost prohlídky Ministrantské fary včetně kaple bl. Carla Acutise. Mše svatá s otcem biskupem Antonínem Baslerem ve farním kostele sv. Kunhuty (15.30 hodin).

Příjezd a registrace do 9.30, závěr nejpozději v 17 hodin. Občerstení zajištěno.

Informace pro kněze: kněží, vezměte si prosím s sebou albu a bílou štolu.