Každý rok se v olomoucké katedrále svatého Václava uskuteční několik slavností, které jsou důležité pro celou naši arcidiecézi. Spolu s dómským farářem P. Ladislavem Švirákem srdečně zveme všechny ministranty, aby se těchto významných událostí, společně s našimi biskupy, kněžími a věřícími ze všech míst naší arcidiecéze, taktéž zúčastnili. 

Jedná se především o Missa Chrismatis na Zelený čtvrtek, při které se světí oleje a kněží obnovují své sliby. Ministranti jsou zváni také na diecézní pouť ke sv. Janu Sarkanderovi, na jáhenské a kněžské svěcení (konané v druhé polovině června vždy v sobotu dopoledne) a zářijovou pouť ke svatému Václavovi (která je spojená s Ministrantským florbalovým turnajem).

Sraz ministrantů je vždy půl hodiny přede mši svatou na viditelně označeném místě. Prosíme ministranty, aby si vzali ministrantské oblečení, vhodný oděv do katedrály, případně svačinu a pití na doplnění sil během cesty či po skončení obřadu.

Pokud jste do Olomouce přicestovali hromadnou dopravou, můžete se ke katedrále vydat z hlavního vlakového nádraží pěšky (cesta trvá asi 30 min) nebo využít tramvaj (zastávka U Dómu). V případě cesty autem doporučujeme pro parkování využít některou z okolních ulic, vjezd na náměstí před katedrálou je během větších událostí omezen.

SLAVNOSTI V KATEDRÁLE SV. VÁCLAVA

Základní informace aneb na co (nejen) se můžete těšit:

Termín

Některé termíny slavností jsou pevné, jiné se mění v závislosti na daném roce. Slavnostní mše svaté začínají většinou o půl desáté nebo v 10 hodin. Všechny termíny naleznete na webu olomoucké katedrály.

Místo konání

Všechny slavnosti se konají v katedrále sv. Václava. Poblíž katedrály je zastávka tramvaje, pro parkování doporučujeme některou z okolních ulic, vjezd na náměstí před katedrálou je během větších událostí omezen.

Pro koho?

Na uvedené slavnostní mše svaté srdečně zveme do katedrály všechny ministranty olomoucké arcidiecéze. Na označeném místě srazu pro ministranty buďte prosím alespoň 30 minut předem.

Slavnosti

Všechny ministranty zveme především na Missa Chrismatis, kněžské a jáhenské svěcení, květnovou diecézní pouť ke sv. Janu Sarkanderovi a zářijovou pouť ke sv. Václavovi.

S sebou

Nezapomeňte na ministrantské oblečení. Slavnostní mše svaté v katedrále trvají většinou o něco déle než jinde ve farnostech, po skončení bohoslužby vám jistě přijde vhod malá svačina a pití.

Bližší informace

Termíny slavností naleznete na webu olomoucké katedrály. Přehled hlavních slavností bude také v našem kalendáři.

Katedrála sv. Václava →