Ministrantská pouť v září 2020 je zrušena!

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Ministrantský tábor

Přihláška ke stažení

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Ministrantské akce-leták

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Ministrantský turnaj -výsledky

V den svátku sv. Václava – patrona olomoucké arcidiecéze, katedrály, ale i ministrantů, se uskutečnil v Olomouci již osmý ročník ministrantského florbalového turnaje „O svatováclavský pohár“. Celkem se do moravské metropole sjelo více než 160 ministrantů, kteří vytvořili 21 tým.
Ministranti se setkali na mši svaté v olomoucké katedrále, kterou celebroval Mons. Jan Graubner. Tento den se určitě vybaví všem ministrantům, kdykoli budou opět v naší katedrále a pohlédnou na nový obraz Panny Marie Lidické, který v presbytáři otec arcibiskup na závěr mše svaté požehnal.
Po zazpívání Svatováclavského chorálu odešli sportovci do kněžského semináře na oběd. Po obědě následovalo rozřazení do skupin a rozchod na sportoviště. Turnaj se odehrával na dvou místech. Pro nejmladší hráče bylo připraveno hřiště přímo v budově kněžského semináře. Dvě starší kategorie soutěžily ve Sportovní hale Univerzity Palackého.

Atmosféra byla vynikající, mezi týmy nevládla nepřátelská rivalita, ale jen kamarádská touha po vítězství. Proto neustával v tělocvičnách hluk od vzájemného povzbuzování se. Jako pomocník při chystání této akce můžu říct, že jsem byl velmi spokojen s chováním a disciplínou našich ministrantů. To se ostatně odráží i na faktu, že se během turnaje nikomu nestal vážnější úraz.

Na závěr chci pogratulovat vítězům:

nejmladší kategorie (6-9 let) – Kroměříž – Sv. Mořic

střední kategorie – Uherské Hradiště

nejstarší kategorie – Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Bohu díky za naše ministranty, za ty, kteří se jim věnují a za všechny rodiče, kteří své kluky k této službě vedou!

Ondra Cáb, Strážnice

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Ministrantský tábor Stargate Atlantis

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Nový leták 2019!

Ke stažení —ZDE—

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Otec Kapaun

Sledujte také web www.kapaun.cz.

Najdete zde ministrantské schůzky Mise cti o P. Emilovi Kapaunovi a ministrantskou soutěž k tomuto tématu.

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Florbalový turnaj

V pátek 28. 9. se v Bánově uskutečnil Ministrantský florbalový turnaj o pohár sv. Václava!

Všem zúčastněným děkujeme a blahopřejeme vítězům. Více —ZDE—.

 

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Setkání starších ministrantů

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili tohoto setkání starších ministrantů na Velehradě!

Společná fotka po mši svaté

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Materiály pro ministrantské schůzky

Drazí kněží a o něco levnější vedoucí ministrantů,

ti z vás, kteří netrpělivě čekali na metodiky pro ministrantské schůzky, se konečně dočkali!

Se zpožděním takřka 3 týdnů proti tomu, co jsme vám naslibovali v září na Ministrantské pouti, dnes zveřejňujeme první z mnoha “lekcí”, které by vám měly pomoci smysluplně vyplnit sobotní dopoledne či jiný čas vyhrazený k něčemu dnes již tak vzácnému, jako je schůzka ministrantů. Zpoždění bylo zčásti charakteru technického a zčásti proto, že materiály ještě posuzovala AMR. A moc se jí líbily…

Máme v plánu postupně zveřejňovat další. A vylepšovat i ty již publikované. Ale pokud se vám nebudou nějak pozdávat, zkuste taky jednou vytvořit něco sami;-)

Ministrantské schůzky

Posted in Nezařazené | Leave a comment