Malá pouť připomněla bl. Carla Acutise

Setkat se společně před blížícím se koncem roku, užít si jeden z posledních slunečných dnů, ale především připomenout odkaz blahoslaveného „mladého ajťáka.“ Nejen taková byla první Malá pouť ke cti bl. Carla Acutise. O předposlední říjnové sobotě na ni do Choliny nedaleko Olomouce zavítalo více než 150 ministrantů, jejich rodičů, vedoucích ministrantů, kněží a jáhnů.

Po dopolední registraci se ministranti, rozdělení do menších skupin, rozeběhli na připravená stanoviště v areálu rozlehlé farní zahrady i sousedního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Cholinský chrám je známým poutním místem díky soše panny Marie Cholinské.

Na ministranty čekaly různé úkoly, například lukostřelba, skákání v pytlích, střelba ze vzduchovky nebo stanoviště s Vlčím doupětem, které si se svým týmem připravil P. Roman Vlk, autor tohoto úspěšného projektu. V rámci zastavení navštěvovali ministranti také kostel. Kromě liturgického stanoviště v zákristii probíhala v chrámu po celý den adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí. Na čestném místě byly v kostele po celý den vystaveny také ostatky bl. Carla Acutise.

V průběhu dne nechyběla možnost zastávky v občerstvovacím stánku, kde bylo možné zakoupit také upomínkové a reklamní předměty na podporu spolku. Kolem poledne odcházeli ministranti i další hosté na oběd do místního kulturního domu.

Malá pouť se z organizačních důvodů nemohla uskutečnit přímo v Náměšti na Hané, kde sídlí Ministrantská fara. Po celý den však měli poutníci možnost do nedaleké Náměště odjet a Ministrantskou faru si s průvodcem a výkladem prohlédnout.

Návštěva bohoslovců i společná potní mše svatá

Zajímavým zpestřením byla návštěva bohoslovců a představených z pražského a olomouckého kněžského semináře, kteří na Malé pouti zůstali až do konce dne. Nejen oni, ale také všichni starší ministranti měli možnost navštívit dvě zajímavé promluvy, které si pro ně připravil P. Vladimír Schmidt, spirituál olomouckého kněžský semináře a P. Petr Vrbacký, bývalý spirituál Teologického konviktu.

Vrcholem celého dne byla slavnostní mše svatá v místním kostele, které předsedal olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler. Mše svaté se v hojné míře zúčastnili také místní farníci. Společně s ministranty a všemi poutníky jsme vytvořili opravdu krásné společenství.

Děkujeme všem ministrantům, jejich rodičům, vedoucím, kněžím, jáhnům i poutníkům, kteří na první ročník Malé pouti zavítali. Těšíme se na setkání s vámi v příštím roce. Druhá Malá pouť se uskuteční v sobotu 12. října 2024 v Náměšti na Hané.

Kompletní a velmi bohatou fotogalerii z Malé pouti naleznete na webovém portálu Člověk a víra. Autorem fotografií je Josef Polehňa.