Členové ministrantské rady jednali v Náměšti

Poslední květnovou sobotu zaplnili Ministrantskou faru v Náměšti na Hané členové spolku MINISTRANTI ADO z. s. Na setkání se věnovali diskuzi a reflexi akcí pro ministranty naší arcidiecéze a plánovali nadcházející podzimní události. Řeč se točila také kolem návrhů nových akcí, z nichž některé bychom rádi uskutečnili již v roce 2024.

Mezi víkendovkami vede MiniMiniFor

Jedním z témat setkání byla stoupající obliba kurzu MiniMiniFor, po kterém dlouho volali jak kněží, tak rodiče ministrantů. Velmi nás těší především pozivní zpětná vazba od samotných účastníků. Tento kurz vedou tzv. eMko Animátoři. Jedná se o starší ministranty – bývalé absolventy kurzu MiniFor, kteří se chtějí touto cestou podílet na výchově další ministrantské generace.

Oblíbenost kurzu MiniMiniFor koresponduje také s nedávným průzkumem, který v olomoucké arcidiecézi zjištoval počty aktivních ministrantů v jednotlivých farnostech. Výsledky z více než 150 farností naší arcidicecéze potvrzují, že největší skupinou jsou právě ministranti navštěvující první stupeň základních škol.

Během dalšího školního roku bychom proto, kromě víkendovek MiniMiniForu, rádi uspořádali ještě další obdobné víkendy s podobnou náplní programu. O všech novinkách budeme zájemce postupně informovat.

Podzimní události a „facelift“ webových stránek

Dalším důležitým bodem byla příprava podzimního Ministrantského florbalového turnaje o Svatováclavský pohár a Malé pouti ke cti bl. Carla Acutise. Na obě obě události již nyní srdečně zveme všechny ministranty, ale kněze či rodiče ministrantů.

V měsíci srpnu a září bychom rádi provedli úpravy našich webových stránek, zejména co se týče designu. Souvisejícím tématem byla také komunikace spolku na sociálních sítích a obecně propagace akcí pro ministranty v naší arcidicecézi.

Nové akce a plány na rok 2024

Velkým tématem byla organizace nových akcí. Ačkoliv v tuto chvíli zatím nebudeme prozrazovat detaily, věříme, že se ministranti mají na co těšit. Jednu z novinek bychom rádi oficiálně představili 28. září na florbalovém turnaji v Olomouci.

Rádi vám nyní prozradíme alespoň to, že se příští rok po letech uskuteční Ministrantský den v olomouckém kněžském semináři.

Pro více informací sledujte naše webové stránky. Aktuální informace přinášíme pravidelně na našich účtech na sociálních sítích Facebook a Instagram.

Prosíme vás o modlitbu za všechny, kteří se v naší arcidiecézi věnují pastoraci ministrantů a těšíme se na setkání s vámi na některé z akcí pro ministranty olomoucké arcidiecéze.