Přinášíme přehled akcí pro ministranty na rok 2024

Jaro pomalu klepe na dveře, a proto je nejvyšší čas představit vybrané akce pro ministranty olomoucké arcidiecéze na letošní rok. Jako tradičně vycházíme z letáku s akcemi pro ministranty, ale článek jsme doplnili o další události, které se do letáku nevešly, nebo jsme v době tisku neznali přesný termín konání. Kompletní přehled všech událostí po jednotlivých měsících naleznete v našem Kalendáři akcí, který pravidelně aktualizujeme.

První polovina roku bude patřit Olomouci

Pořádně živo bude v první polovině roku v samotném centru naší arcidiecéze. V závěru měsíce března, na Zelený čtvrtek, zveme všechny ministranty do katedrály sv. Václava na Missu Chrismatis, mši svatou se svěcením posvátných olejů a obnovou kněžských slibů.

Jen o pár týdnů později se v Olomouci uskuteční opravdu významná událost, kterou naše arcidiecéze nezažila několik desítek let. V sobotu 13. dubna proběhne v katedrále sv. Václava slavnostní Inaugurace 15. olomouckého arcibiskupa Mons. Josefa Nuzíka. Co nejsrdečněji zveme k účasti všechny ministranty naší arcidiecéze.

To ale není zdaleka vše. V sobota 27. dubna se v prostorách olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře a centru města uskuteční Ministrantský den s otcem arcibiskupem. Těšit se můžete na opravdu nabitý program pro mladší i starší ministranty, který si opravdu užijete. Ministrantský den se koná jednou za tři roky a takovou akci si prostě nemůžete nechat ujít.

Měsíc červen je tradičně časem jáhenských a kněžských svěcení a nejinak tomu bude také letos. Zveme vás na jáhenské i kněžské svěcení, která se uskuteční v sobotu 15. a 22. června.

Pro mladé muže (nejen ministranty) od 17 let připravují během roku několik akcí bohoslovci v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. V adventní době je to víkendová duchovní obnova pod názvem VIR a na začátku srpna pětidenní duchovní cvičení VIA.

Přijeďte na Ministrantskou faru v Náměšti na Hané

Naše Ministrantská fara po nezbytných rekonstrukcích v uplynulých letech naplno slouží svému účelu. Konají se zde akce nejen pro ministranty naší arcidiecéze, ale i místní farníky a návštěvníky ze širokého okolí.

Všechny zájemce o kurz MiniFor a MiniMiniFor i absolventy, kteří chtějí zavzpomínat na uplynulé ročníky, zveme na speciální víkendové setkání, které se uskuteční o víkendu 10. – 12. května.

V sobotu 12. října se v areálu Ministrantské fary, nedalekém kostele sv. Kunhuty i na dalších místech v Náměšti uskuteční druhý ročník Malé pouti ke cti bl. Carla Acutise. Již nyní srdečně zveme všechny ministranty, kněze, jáhny, rodiče, farníky i poutníky ze širokého okolí.

Hola hola, Archa volá!

Plno zábavy a dobrodružství čeká ministranty v táborovém středisku Archa Rajnochovice, které se nachází uprostřed Hostýnských vrchů. Každoročním lákadlem bývá CROSS FORCE, vojenský víkend pro ministranty, který letos vychází na první červnový víkend (7. – 9. června).

V druhé polovině měsíce srpna proběhne na Arše čtrnáctidenní Ministrantský tábor, který je určen pro kluky od druhé do osmé třídy. Těšit se můžete třeba na koupání v tůňce, ubytování ve stanech s podsadou, nové kamarády, a hlavně nadupaný program od rána do večera plný skvělých her a dalších aktivit, který připravují báječní vedoucí.

Turnaj o Svatováclavský pohár letos skromněji

Září je neodmyslitelně spjato s Ministrantský florbalovým turnajem o Svatováclavský pohár a nejinak tomu bude také letos. Z důvodu rekonstrukce Sportovní haly Univerzity Palackého jsme však museli přistoupit k určitým změnám. Turnaj se odehraje v sobotu 28. září, místem konání však bude, z důvodu uvedeného výše, Senice na Hané nedaleko Olomouce. I přes tuto komplikaci se těšíme na vaši hojnou účast.

Bližší informace k výše uvedeným akcím naleznete na těchto webových stránkách. Přehled všech událostí (i těch, které zde nezmiňujeme) naleznete v Kalendáři akcí. Nezapomeňte sledovat také naše sociální sítě na Facebooku a Instagramu.

Leták s akcemi pro ministranty na rok 2024 ve formátu PDF si můžete zobrazit a stáhnout skrze tento odkaz a vyvěsit ho po dohodě s panem farářem například u vás v zákristii.

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na setkání a vámi na některé z událostí, které se v letošním roce uskuteční.