Středisko ministrantů olomoucké arcidiecéze, místo formace a výchovy ke službě, prostor, kde se konají některé ministrantské akce a v neposlední řadě také sídlo spolku MINISTRANTI ADO z. s. – to vše a mnohem více je Ministrantská fara v Náměšti na Hané.

Je to již mnoho let, kdy se v naší arcidiecézi poprvé objevily snahy o založení místa, které by sloužilo ministrantům olomoucké arcidiecéze. Debaty o nalezení vhodného objektu (nejlépe nepoužívané fary) se vedly také na jednáních někdejší Arcidiecézní ministrantské rady. Zlom nastal v zimě roku 2020. Díky snahám P. Jiřího Kupky, biskupského delegáta pro péči o ministranty v naší arcidiecézi, jsme se domluvili na užívání budovy farního úřadu v Náměšti na Hané, která byla již několik let trvale neobydlena.

Rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor i části venkovních objektů probíhala několik měsíců od února do září roku 2020. Drtivou většinu prací zajistili svépomocí studenti Teologického konviktu v Olomouci a farníci z Náměště na Hané i okolních obcí, bez jejichž obětavé pomoci a zkušeností by dílo nemohlo být dokončeno. Ministrantská fara funguje v současnosti jako místo pro setkávání ministrantů olomoucké arcidiecéze a sídlo spolku MINISTRANTI ADO z. s. V prostorách fary se kromě ministrantů setkávají (podobně jako před rekonstrukcí) také členové náměšťských farních společenství, v části hospodářských budov funguje řezbářská dílna.

Víte, že…?

Víte, že na faře v Náměšti na Hané žil kněz a básník P. Jan Kroupa? Z Náměšti na Hané spravoval v letech 1959 až 1999, kromě tamější farnosti, také Senici na Hané a Drahanovice. Pod jménem Jan Hrabě Kroupa psal a vydával sbírky básní s náboženskou tematikou, věnované například světcům (Svaté tváře z kalendáře) či biblickým příběhům (Naši otcové vypravovali nám). Otec Jan Kroupa se narodil v roce 1924 v Hrabí a zemřel v roce 2011 v Hluku.
Plány do budoucna

Rekonstrukcí interiéru fary práce nekončí. V plánu na další období je zvelebení vnějšího pláště fary, pokračování v opravách venkovních objektů, výstavba venkovního hygienického zázemí či vznik kaple. Pokud se vám projekt Ministrantské fary líbí, budeme rádi za vaši podporu. O možnostech pomoci se dozvíte na stránce Jak nás podpořit. Nové informace o Ministrantské faře chceme do budoucna přinášet také v sekci Zprávy (rubrika Spolek).

Chcete se dozvědět více o průběhu oprav a co dalšího v areálu Ministrantské fary plánujeme? Zajímá vás vzhled interiéru před a po rekonstrukci? Navštivte stránku Rekonstrukce fary.