Ministrantská fara

Středisko ministrantů olomoucké arcidiecéze nebo také sídlo spolku MINISTRANTI ADO z. s.

Nejen to je Ministrantská fara v Náměšti na Hané.

Co potřebujete vědět o Ministrantské faře?

Získejte rychle informace, které hledáte nebo si celou stránku pročtěte postupně.
Základní informace

Co je to ministrantská fara? K čemu areál slouží? Proč sídlí právě v Náměšti?

Zjistit více ↓

Rekonstrukce fary

Zjistě více o rekonstrukci fary mezi lety 2020 až 2022. Co plánujeme do budoucna?

Zjistit více ↓

Aktuální informace

Během roku pořádáme na faře akce pro širokou veřejnost. Zjistěte aktuální informace.

Zjistit více ↓

Ministrantská fara

Základní informace a stručná historie.
 

Ministrantská fara v Náměšti na Hané slouží jako místo pro setkávání ministrantů olomoucké arcidiecéze a také jako sídlo spolku MINISTRANTI ADO z. s. Rozsáhlá rekonstrukce velké části vnitřních i vnějších prostor proběhla mezi lety 2020 až 2022.

Drtivou většinu prací zajistili svépomocí studenti Teologického konviktu v Olomouci a farníci z Náměště na Hané i okolních obcí, bez jejichž obětavé pomoci a zkušeností by dílo nemohlo být dokončeno.

Je to již mnoho let, kdy se v naší arcidiecézi poprvé objevily snahy o založení místa, které by sloužilo ministrantům olomoucké arcidiecéze. Debaty o nalezení vhodného objektu se vedly také na jednáních někdejší Arcidiecézní ministrantské rady.

Zlom nastal v zimě roku 2020. Díky snahám P. Jiřího Kupky, biskupského delegáta pro péči o ministranty v naší arcidiecézi, jsme se domluvili na užívání budovy farního úřadu v Náměšti na Hané, která tehdy byla již několik let trvale neobydlena.

Ministrantská fara funguje v současnosti jako místo pro setkávání ministrantů olomoucké arcidiecéze (probíhá tam například kurz MiniFor a MiniMiniFor, Malá pouť a další) a sídlo spolku MINISTRANTI ADO z. s.

V prostorách fary se kromě ministrantů setkávají (podobně jako před rekonstrukcí) také členové náměšťských farních společenství, část hospodářských budov poskytuje azyl řezbářské dílně.

Víte, že na faře v Náměšti na Hané žil kněz a básník P. Jan Kroupa? Z farního úřadu v Náměšti na Hané spravoval v letech 1959 až 1999, kromě tamější farnosti, také Senici na Hané a Drahanovice.

Pod jménem Jan Hrabě Kroupa psal sbírky básní s náboženskou tematikou, věnované například světcům (Svaté tváře z kalendáře) či biblickým příběhům (Naši otcové vypravovali nám). Otec Kroupa se narodil v roce 1924 v Hrabí a zemřel v roce 2011 v Hluku.

Adresa

Náměstí T.G. Masaryka 278, 783 44, Náměšť na Hané. Místo je pohodlně dostupné vlakem, autobusem i autem.

Kapacita

Ubytovací kapacita činí přibližně 20 lůžek. Farní dvůr pojme společně s prostornou stodolou nižší stovky osob.

Farnost

Fara slouží také pro farní společenství (schola, spolčo), zázemí fary se využívá také pro konání farních dnů a dalších akcí.

Průběh oprav

Rozsáhlá rekonstrukce vnitřních částí fary začala během února roku 2020.

Postupem času se práce přesunuly do vnějších prostor (farní dvůr, hospodářské budovy).

Jako poslední byla vybudována kaple bl. Carla Acutise a venkovní kuchyně se sociálním zařízením.

Podívejte se, jakým způsobem rekonstrukce běhěm let postupovala a co chystáme do budoucna.

Rok 2020

Rekonstrukce interiéru a části vnějších prostor

Vyklizení místností, vytrhání části poškozených (ztrouchnivělých) podlah, sanace vlhkého zdiva, oprava interiérových dveří, zadání výroby nových vstupních dveří, dosazení nových žaluzií a sítí proti hmyzu do původních plastových oken, sekání nových rozvodů elektřiny, nové podlahy a výmalba, instalace nábytku a další.

Oprava a nátěr dvoukřídlých vrat na dvůr a do stodoly, natření okapů a výměna nejvíce poškozených částí, úprava dřevin, vyklizení nepořádku z části bývalých hospodářských objektů, zbourání venkovního suchého záchodu, terénní úpravy, vysazení trávníku, práce na nových rozvodech elektřiny, částečné vyklizení stodoly a další (část prací pokračovala v roce 2021).

Rok 2021

Rekonstrukce vnějších prostor

Nový nátěr fasády fary a později hospodářských budov, terénní úpravy, stodola, úprava dřevin (odstranění nebezpečných stromů a výsadba nových), příprava na výstavbu kaple (vyklízení sklepa, bourací práce), příprava na výstavbu venkovní kuchyňky a další.

Rok 2022

Rekonstrukce vnějších prostor

Výstavba kaple (zateplení, výmalba, instalace dveří, instalace nábytku a vybavení kaple), terénní úpravy ve dvoře (nové chodníky), výstavba venkovní kuchyňky a sociálního zařízení, úpravy stodoly a další.

Co plánujeme do budoucna?

Díky rozsáhlé rekonstrukci mezi lety 2020 až 2022 se nám podařilo učinit Ministranstkou faru trvale obyvatelnou a zajistit potřebné zázemí pro pořádání akcí pro ministranty a činnost našeho spolku i náměšťských farních společenství.

Ačkoliv v současnosti neprobíhají (v porovnání s předchozími lety) žádné větší opravy, neusnuli jsme na vavřínech.

Jedinou zbývající částí fary, které se dosavadní rekonstrukce prakticky vyhnuly, jsou její rozsáhlé půdní prostory. Naším dlouhodobým snem je rekonstrukce půdních prostor (ideálně včetně střechy) pro potřeby fungování fary.

Díky půdní vestavbě bychom mohli rozšířit ubytovací i společenské (výukové) prostory a vybudovat také například nová sociální zařízení. Z důvodu předpokládaných vysokých finančních nákladů však tento plán není v současnosti na pořadu dne.

Aktuální informace

Informace o akcích na faře pro širokou veřejnost.

Ministrantská fara

Aktuální informace a pozvánky

Během roku pořádáme na faře akce pro širokou veřejnost. Velmi oblíbená je například vánoční výstava betlémů. Veškeré informace o těchto akcích naleznete právě zde.

Výstava aranžmá bylin a květin

Termín: 11. - 12. května (sobota-neděle)
Místo: Náměšť na Hané, kostel sv. Kunhuty
Čas: od 14 do 19 hodin

Římskokatolická farnost Náměšť na Hané, Spolek Dr. Ignáce Feigerleho a spolek MINISTRANTI ADO z.s. srdečně zvou na výstavu aranžmá bylin a květin. V sobotu i neděli odpoledne jste také srdečně zváni do Farní kavárny před kostelem.

Propagační materiály

Po kliknutí na obrázek se plakátek (ke stažení či tisku) otevře ve formátu PDF v novém okně prohlížeče.

Nenašli jste informaci, kterou jste hledali? Napište nám!

Nenašli jste informaci, kterou jste hledali? Potřebujete se na něco zeptat? Napište nám! Vaše dotazy k ministrantské faře, proběhlé rekostrukci i plánům do budoucna rád zodpoví předseda spolku P. Jiří Kupka na e-mailu kupka.jiri@ado.cz