Otec biskup požehnal Ministrantskou faru

Vskutku radostnou událost, která se neodehraje každý rok, prožili nedávno ministranti a členové spolku MINISTRANTI ADO z. s. v Náměšti na Hané. V sobotu 3. září tam totiž administrátor olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík požehnal prostory Ministrantské fary. Završil tak hlavní část rekonstrukce areálu, která započala v zimě roku 2020.

Slavnostní den začal dopolední pontifikální mší svatou v nedalekém kostele sv. Kunhuty. Mši svaté předsedal administrátor olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík. Spolu s ním byli přítomní také kněží, jáhni, ministranti a farníci nejen z místní farnosti. Po mši svaté vyšel liturgický průvod, ve kterém byly neseny také ostatky bl. Carla Acutise, směrem k farnímu areálu. Otec biskup pak společně s Karlem Hoškem, který po celou dobu vedl opravy fary a starostkou městyse Martou Husičkovou slavnostně přestřihli pásku před hlavní branou. Pan biskup následně požehnal vnitřní i vnější prostory fary, a především kapli bl. Carla Acutise. Ta se nachází na místě původního sklepu pod hlavní budovou fary. Po obědě a společném pohoštění pokračoval odpolední program farním dnem na farní zahradě.

Jak probíhala samotná rekonstrukce fary?

Snahy o založení místa, které by sloužilo potřebám ministrantům olomoucké arcidiecéze existovaly několik let. Zlom nastal na počátku roku 2020. Nově založený spolek MINISTRANTI ADO z. s. tehdy získal do užívání objekt staré fary v Náměšti na Hané. V témže roce proběhla postupně rekonstrukce samotné fary i části venkovních hospodářských prostor.

Minulý rok se nesl ve znamení oprav vnějšího pláště fary, a především budování kaple bl. Carla Acutise. Významnou část prací zajistili po dobu rekonstrukce svépomocí studenti Teologického konviktu v Olomouci a farníci z Náměště na Hané i okolních obcí. Slavnostní zářijová sobota tak byla nejen završením hlavní části oprav, ale poděkováním všem, kteří se na nich podíleli.

Kompletní fotogalerii z turnaje naleznete na webovém portálu Člověk a víra. Autorem fotografií je Radek Hanskut.